logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-11-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 14 i 15 listopada 2018 r. zostały ogłoszone poniższe postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdr...

Ofertowanie 11.06.1115

2018-11-16
Wersja 11.06.1115 2018 11 15 Wykonano dostosowanie aplikacji ofertowanie w zakresie walidacji harmonogramu wizyt domowych, która umożliwiłaby ich udzielanie w czasie niezawierającym się w harmonog...

Komunikat dotyczący składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych

2018-11-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie 11.1450.400.02 koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I um...

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania

2018-11-13
Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania lub kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców, w ramach dotacji celowej,...

Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

2018-11-08
W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodl...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy programu Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

2018-11-08
Komunikat w sprawie elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT –rozszerzenie funkcjonalności Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu inform...

Biała sobota w wałbrzyskim oddziale ZUS

2018-11-06
10 listopada, to kolejna „biała sobota”, którą ZUS organizuje, by umożliwić lekarzom przystąpienie do programu wystawiania zwolnień przez Internet. W najbliższą sobotę we wszystkich inspektoratach w...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe i chemioterapię - dotyczy zmiany sposobu rozliczania świadczeń

2018-11-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 31 października 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany komunikat dla świadczenio...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za październik 2018

2018-10-31
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za październik 2018 w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79...

Komunikat w sprawie udostępnienia szablonów za wrzesień 2018 roku po podwyżce.

2018-10-30
W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 100 2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. i Zarządzenia 101 2018 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 wrześ...