logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2018-05-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2018-05-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 maja 2018r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2018-05-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 01 18 000188 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 w sprawie zawarcia umowy o ud...

Ofertowanie - 10.93.0518

2018-05-22
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.93.0518 . Zmiany w wersji Modyfikacja interfejsu użytkownika oraz bazy danych w celu umożliwienia przechowywania danych adresowych...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne- Programy Lekowe

2018-05-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań nr 01 18 000184 LSZ 03 5 01 i 01 18 000185 LSZ 03 5 01, w sprawie zawarcia...

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-05-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 15 maja 2018 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-05-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 15 000149 PSY 04 1 04.2700.020.02 01 wniesionego przez Niepu...

Komunikat dotyczący prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

2018-05-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypomina, iż z dniem 31 maja 2018 roku kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015r. o zawodzie f...

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

2018-05-14
Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e recepty Dz. U. z 2018 r. poz. 697 uprzejmie informuje o...

Aneksowanie umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna na kolejny okres rozliczeniowy – weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

2018-05-09
W związku z planowanym rozpoczęciem procesu aneksowania umów w rodzaju AOS na kolejny okres rozliczeniowy, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności zaktuali...