logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za styczeń 2019 roku

2019-01-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnie wczytanych plików przekazywanych komunikatem DEKL w zakresie list podo...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

2019-01-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-11
W związku z ogłoszeniem w dniu 8 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-11
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania do Oddziału informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wg stanu zatrudnienia na dzień 1 stycznia 2019r., Dolnoślą...

Analiza sprawozdawczości 2018r. umowa POZ - załącznik 3a

2019-01-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że podczas przeprowadzonej analizy przesyłanych danych w ramach Załącznika nr 3a do umowy POZ 2018 Wykaz świadczeń POZ obowiązują...

WAŻNA informacja nt. terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2018 rok

2019-01-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 ro...

Przesunięcie terminu przesyłania list świadczeniobiorców w ramach umów POZ/KAOS za styczeń 2019r.

2019-01-07
Przesunięcie terminu przesyłania list świadczeniobiorców w ramach umów POZ/KAOS za styczeń 2019r....

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy - dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram - Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2019 roku.

2019-01-02
W związku z trwającym procesem aneksowania umów Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram Zasoby” o...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2019r.

2019-01-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzeni...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za grudzień 2018

2018-12-31
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za grudzień 2018 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...