Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj     zamknij
Dot. świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne – rozliczenie za zgodą płatnika
z dnia 2010-12-29

 

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od dnia 01.01.2011r. na postawie Zarządzenia Nr 65/2010/DSOZ Prezesa NFZ z 22.10.2010 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzorów wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Zgód Indywidualnych -  ulegają zmianie wzory oraz sposób składania wniosków dot. uzyskania indywidualnej zgody płatnika.

W odniesieniu do wniosków złożonych do DOWNFZ do dnia 31.12.2010 r. (data wpływu do DOWNFZ)  obowiązują dotychczasowe zasady sporządzania.

Barbara Korzeniowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds.Medycznych

  WSOZ