Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj     zamknij
Komunikat dla aptek w sprawie błędów w zestawieniach refundacyjnych
z dnia 2012-01-19

 

   

W związku z licznymi błędami w komunikatach elektronicznych przekazywanych przez apteki, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że szczegółowe informacje dotyczące budowy i treści komunikatów zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Zidentyfikowano najczęściej występujące błędy:

  1. BŁĘDNY LUB PUSTY KOD APTEKI: Iidentyfikator nadawcy (id-nad) oraz identyfikator apteki (id-apteki) to numer identyfikacyjny nadany aptece przez Oddział Funduszu, zapisany w umowie z NFZ (§2 pkt.1 Umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę);
  2. PRÓBA POWTÓRNEGO WCZYTANIA ZAIMPORTOWANEJ PACZKI (NR DOKUMENTU NIŻSZY NIŻ ZAPISANO W BAZIE): przy wysyłaniu kolejnej przesyłki należy upewnić się, że posiada ona nowy numer (nr-gen) - przesyłanie pliku z tym samym numerem generacji powoduje odrzucenie przesyłki;
  3. APTEKA NIE POSIADA TAKIEJ UMOWY: w miejscu (kod-umowy) należy wprowadzić poprawny numer Umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę podpisanej z DOW NFZ zwracając szcególną uwagę na liczbę znaków, w tym spacje;
  4. NIEPRAWIDŁOWA WERSJA KOMUNIKATU (LEK) - w przypadku przekazywania danych za rok 2012 wersja komunikatu przyjmuje wartość "2.0"

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych podstawą dokonania refundacji jest przekazanie do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu uzgodnionego zestawienia zbiorczego w formie pisemnej (Art.45 ust.4 i 5). W przypadku, gdy złożone do Funduszu zestawienie jest niezgodne z komunikatem, o którym mowa w art.45 ust 4, nie stanowi ono podstawy do dokonania przez Fundusz refundacji i jest zwracane aptece w terminie 7 dni od daty złożenia (Art.46 ust. 4 i 5)

Pytania i wątpliwości należy zgłaszać pod numerem telefonu 71/79 79 118 oraz 71/79 79 119 a  także na adres mailowy: aptekiumowy@nfz-wroclaw.pl

 


Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  WGL