Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj     zamknij
Komunikat dla lekarzy w sprawie pobierania nowych numerów recept
z dnia 2012-03-20

 

   

dotyczy: pobierania nowych numerów recept przez Portal Personelu

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że na podstawie dyspozycji zawartej w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie recept lekarskich oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
4 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad numeracji recept, we wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ został uruchomiony System Numeracji Recept Lekarskich przydzielający nowe, 22-cyfrowe numery recept.

Lekarze posiadający umowę o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji mają możliwość pobierania zakresów nowych numerów recept (22-cyfrowych) za pośrednictwem Portalu Personelu (https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/CLO_WL/).

Portal Personelu jako środowisko wymiany danych pomiędzy NFZ a lekarzem (osobą upoważnioną) pozwala lekarzowi posiadającemu umowę o upoważnieniu do wystawiania recept na leki refundowane na:
1. pobieranie zakresów numerów recept w postaci pliku w formacie xml i importowanie ich do własnych aplikacji, a następnie drukowanie recept we własnym gabinecie
lub
2. pobranie zamówienia dla drukarni w celu wydruku recept
lub
3. pobieranie pliku w formacie pdf, zawierającego gotowe do wydruku recepty z naniesionymi numerami oraz danymi lekarza.
 
Warunkiem korzystania z Portalu Personelu jest wypełnienie Formularza aktywacyjnego i wysłanie do DOW NFZ oraz zawarcie z DOW NFZ Umowy na korzystanie z Portalu NFZ.

W załącznikach do komunikatu przedstawiono instrukcję wypełniania Formularza Aktywacyjnego oraz instrukcję generowania numerów recept.

Nowe numery recept, 22-cyfrowe, rozpoczynające się od cyfr „01” mogą być stosowane wyłącznie dla nowych druków recept wg wzoru obowiązującego po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie recept lekarskich.

Jednocześnie podkreśla się, że rozpoczęcie pobierania nowych numerów recept będzie oznaczało przejście na stosowanie wyłącznie nowego wzoru druku recepty, z brakiem możliwości korzystania z dotychczasowego sposobu dystrybucji recept za pośrednictwem aplikacji Symoll.

 

Michał Dzięgielewski
p.o. Z-cy Dyrektora DOW NFZ
ds.Medycznych

  tel. 71 79 79 072, -116, -126