Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
wydrukuj     zamknij
Komunikat w sprawie przygotowań do udostępnienia propozycji aneksów rozliczających/ugód do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za wyjątkiem POZ i ZPO.
z dnia 2014-01-13

 

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje,
iż celem sprawnego przygotowania dla Państwa propozycji ugód/aneksów rozliczających do umów obowiązujących w 2013 rok niezbędnym będzie, na czas analizy danych sprawozdawczo-rozliczeniowych, wstrzymanie możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w ramach sprawozdawczości świadczeń.

W związku z powyższym, jak też w oparciu o § 23.3 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do Dz.U.2008.81.484 - OWU), DOW NFZ zwraca się z prośbą o pilne złożenie wszelkiej uzupełniającej dokumentacji rozliczeniowej w zakresie świadczeń wykonanych zgodnie z umowami zawartymi z DOW NFZ na 2013 rok.

Od 21 stycznia 2014 roku włącznie czasowo nie będzie możliwym przekazywanie jakichkolwiek danych komunikatami typu "SWIAD" (dodawanie, modyfikacja/poprawianie, usuwanie) dot. świadczeń zrealizowanych w 2013 roku. Odblokowanie sprawozdawczości nastąpi po przedstawieniu Państwu propozycji ugód/aneksów rozliczających celem ich sprawozdania i rozliczenia.

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  WEF/DRU