Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
19/2014 - Ogłoszenie o naborze
na stanowisko:Specjalista
w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym
Dział Rozliczania Umów
z dnia:2014-04-16
termin składania ofert do:2014-04-3018/2014 - Ogłoszenie o naborze
na stanowisko:Starszy referent
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Monitorowania, Analiz Medycznych i Planowania Świadczeń
Wymiar etatu: 0,5
z dnia:2014-04-10
termin składania ofert do:2014-04-2417/2014 - Ogłoszenie o naborze
na stanowisko:Specjalista
w Wydziale Gospodarki Lekami
Dział Monitorowania i Kontroli Aptek oraz Ordynacji Lekarskich
(UMOWA NA ZASTĘPSTWO)
z dnia:2014-04-09
termin składania ofert do:2014-04-2316/2014 - Ogłoszenie o naborze
na stanowisko:Referent
w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej
Dział Obsługi Świadczeniobiorców
z dnia:2014-04-08
termin składania ofert do:2014-04-2215/2014 - Ogłoszenie o naborze
na stanowisko:Starszy Specjalista - Lekarz balneolog lub Lekarz rehabilitacji medycznej
w Wydziale ds. Służb Mundurowych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
wymiar etatu: 1,0
vacat: 2
z dnia:2014-04-07
termin składania ofert do:2014-04-30

następna  ostatnia