Strona dla Ubezpieczonych, Pacjentów (shift+4) Strona dla Świadczeniodawców (shift+5) Strona dla Farmaceutów, Lekarzy (shift+6)
 Aktualności dla świadczeniodawców 
 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania 2015-05-28
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Leczenie Szpitalne - programy zdrowotne ( lekowe) 2015-05-22
 Nowa strona internetowa Oddziału 2015-05-18
 Komunikat dotyczący zmian warunków finansowych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2015 roku 2015-05-13
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2015-05-08
 Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne 2015-05-05
 Informacja w sprawie przesyłania danych o świadczeniach za kwiecień i maj 2015 2015-05-05
 Komunikat w zakresie dokumentów potwierdzających status kombatanta 2015-05-04
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2015 2015-04-30
 Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2014 roku do grudnia 2014 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów 2015-04-28
 Leczenie szpitalne 2015-04-27
 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący list oczekujących w SZOI 2015-04-24
 Ofertowanie 10.32.0417 2015-04-23
 Dyrektywa transgraniczna-zaproszenie na szkolenie 2015-04-21
 Komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń - 2014 rok 2015-04-15
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b i 4 za miesiące: styczeń, luty i marzec 2015 r. 2015-04-14
 Mukowiscydoza spotkanie edukacyjne 2015-04-13
 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących programy zdrowotne (lekowe) – dotyczy RZS i MIZS 2015-04-10
 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących programy zdrowotne (lekowe) – dotyczy ZZSK i RZS 2015-04-10
 eWUŚ – Nowe wzory oświadczeń 2015-04-03
 Komunikat dotyczący terminu wpływu wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń za zgodą płatnika 2015-04-02
 Komunikat dot. weryfikacji świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej w poradniach specjalistycznych (AOS) 2015-04-02
 Leczenie stomatologiczne 2015-04-01
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju REH 2015-04-01
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za marzec 2015 2015-03-31
 Uzupełnienie komunikatu o imporcie danych do aplikacji AP–KOLCE 2015-03-31
 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian w zakresie sprawozdawczości z list oczekujących. 2015-03-31
 Ofertowanie - 10.31.0330 2015-03-31
 Świadczeniodawcy w rodzaju leczenie szpitalne realizujący zakresy skojarzone - pakiet onkologiczny w ramach umowy typu 03/1 2015-03-30
 Rehabilitacja lecznicza 2015-03-27
 Kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2015-03-27
 Szczegółowe warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2015-03-27
 Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2015-03-27
 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE (Świadczenia Wysokospecjalistyczne) 2015-03-23
 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r. 2015-03-23
 Ofertowanie 10.30.0307 2015-03-17
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2015-03-11
 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia 2015-03-05
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b i 4 za miesiąc styczeń 2015r. 2015-03-05
 Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących 2015-03-05
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2015-03-04
 Świadczeniodawcy rozliczający POZ/KAOS 2015-03-02
 Kolejki oczekujących – import danych do aplikacji AP-KOLCE 2015-03-02
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za luty 2015 2015-02-27
 Świadczeniodawcy, którzy nie złożyli załącznika nr 4 do umowy POZ w styczniu 2015 roku 2015-02-25
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2015-02-23
 Ogłoszenie dotyczące odwołania od rozstrzygnięcia postępowania 2015-02-20
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2015-02-20
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b, 3c i 4 za okres od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. 2015-02-16
 Świadczeniodawcy rozliczający umowę POZ/2015 2015-02-12
 Aktualne walidacje w sprawozdawczości z kolejek oczekujących LIOCZ 2015-02-11
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań 2015-02-10
 Dyrektywa transgraniczna - zaproszenie na szkolenie 2015-02-06
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2015-02-06
 Przesunięcie terminu przekazania list świadczeniobiorców za luty 2015r. 2015-02-05
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b, 3c i 4 za okres od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. 2015-02-03
 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2014 roku 2015-02-03
 Nowe zasady leczenia u dermatologa i okulisty od 1 stycznia 2015 roku 2015-02-03
 Komunikat w sprawie rozliczania deklaracji POZ za styczeń 2015-ciag dalszy 2015-02-02
 Wykaz badań POZ sprawozdawanych załącznikem nr 3c za II półrocze 2014r. 2015-02-02
 Komunikat w sprawie rozliczania deklaracji POZ za styczeń 2015 2015-02-02
 Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne 2015-02-02
 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania informacji z zakresu list oczekujących oraz o pierwszym wolnym terminie w nowym formacie XML 2015-02-02
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za styczeń 2015 2015-01-30
 Zasady rozliczeń świadczeń udzielonych pacjentom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (UE/EFTA), rozliczanych na podstawie formularzy E 125 – rok 2015 2015-01-30
 Zaproszenie na spotkania informacyjne dotyczące świadczeń w ramach pakietu onkologicznego 2015-01-30
 Zasady rozliczeń w 2015 r. 2015-01-29
 Wykaz badań POZ sprawozdawanych załącznikem nr 3c za II półrocze 2014r. 2015-01-28
 Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie wpisów na listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie skierowań 2015-01-23
 Kolejki oczekujących - pierwszy wolny termin - IV sprawozdanie 2015-01-23
 Informacja na temat braku dostępności doustnej postaci fludarabiny 2015-01-19
 Komunikat dotyczący podpisywania aneksów wprowadzających jednolitą treść umowy na rok 2015 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz zapisy zarządzenia 3/DSOZ/2015 Prezesa NFZ 2015-01-16
 Zasady leczenia u dermatologa i okulisty od 1 stycznia 2015 roku 2015-01-16
 KOMUNIKAT W SPRAWIE BŁĘDÓW W RAPORTACH DOTYCZĄCYCH PIERWSZEGO WOLNEGO TERMINU 2015-01-16
 Listy oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej 2015-01-16
 Dotyczy terminu przekazania załącznika nr 4 do umowy POZ (DPS) 2015-01-16
 KOMUNIKAT W SPRAWIE POTWIERDZENIA POPRAWNOŚCI DANYCH Z ZAKRESU LIST OCZEKUJĄCYCH 2015-01-15
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b, 3c i 4 za okres od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. 2015-01-15
 Komunikat dotyczący podpisywania aneksów wprowadzających jednolitą treść umowy na rok 2015 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz zapisy zarządzenia 3/DSOZ/2015 Prezesa NFZ 2015-01-15
 Dotyczy terminu przekazania list świadczeniobiorców za styczeń 2015r. w ramach umów POZ/KAOS 2015-01-14
 Wykaz umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2015r. z uwzględnieniem zakresów leczenia 2015-01-13
 Praktyczne informacje o lecznictwie uzdrowiskowym 2015-01-13
 Podstawy prawne 2015-01-13
 Skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową 2015-01-13
 Kierunki lecznicze uzdrowisk 2015-01-13
 Wskazania, przeciwwskazania i brak wskazań do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej 2015-01-13
 Dotyczy realizacji umów typu 03/1, 03/4 w rodzaju leczenie szpitalne 2015-01-09
 Przygotowanie umów na rok 2015 2015-01-08
 Zmiana opisu programu zdrowotnego (lekowego) Reumatoidalne zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06) 2015-01-05
 Komunikat w sprawie sposobu przekazania informacji z zakresu list oczekujących dotyczącej pierwszego wolnego terminu. 2015-01-02
 Numery umów zawartych z DOWNFZ obowiązujące w 2015 roku 2015-01-02
 Ogłoszenie dotyczące odwołania od rozstrzygnięcia postępowania 2015-01-02
 Portal Świadczeniodawcy 2015-01-01
 Podpisywanie aneksów przedłużających umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w dniu 31 grudnia 2014 r. 2014-12-31
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za grudzień 2014 2014-12-31
 ZAPROSZENIE do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015 2014-12-30
 Podstawowa opieka zdrowotna od 1 stycznia 2015 roku informacja dla świadczeniodawców 2014-12-30
 Komunikat w sprawie przygotowywania sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r. - informacja dla świadczeniodawców. 2014-12-30
 Ustalenie wartości umowy na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 dla zakresów świadczeń: 02.1612.001.02 – audiologia i foniatria, 02.1240.001.02 – onkologia, 02.1071.001.02 – onkologia i hematologia dziecięca 2014-12-23
 Komunikat dot. weryfikacji kontrolnej - świadczenia AOS zrealizowane w 2014 roku 2014-12-19
 Komunikat w sprawie aneksowania umów na 2015 rok- Podstawowa Opieka Zdrowotna 2014-12-19
 Informacja nt. weryfikacji o kodzie 50601048 (ambulatoryjne przyjęcia planowe bez skierowania – art. 57 ustawy) 2014-12-11
 Pilotaż nowej funkcjonalności z obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego 2014-12-11
 eWUŚ - przerwa techniczna 2014-12-11
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2014-12-11
 eWUŚ w POZ – ciąg dalszy 2014-12-10
 Odwołanie postępowania konkursowego nr 01-14-000102/LSZ/03/1/01 2014-12-08
 E-dokument w rozliczeniach z DOW NFZ 2014-12-08
 Informacje nt. weryfikacji rozliczeń 2014-12-08
 Zmiana terminu składania ofert oraz terminu otwarcia postępowania nr 01-15-000003/LSZ/03/6/03 i 01-15-000006/LSZ/03/6/03 w rodzaju LSZ 2014-12-05
 Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO) na rok 2015 2014-12-05
 Zmiana terminu składania ofert oraz terminu otwarcia postępowania nr 01-15-000008/LSZ/03/6/03 w rodzaju LSZ 2014-12-05
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2014-12-04
 Ofertowanie - 10.29.1114 2014-12-03
 Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy przedłużające ważność umów w rodzaju ZPO do 31.12.2015 r. 2014-12-03
 Ustalenie wartości umowy na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzaju leczenie szpitalne 2014-12-02
 Ustalenie wartości umowy na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzajach świadczeń: AOS, LSZ – chemioterapia, programy zdrowotne, programy terapeutyczne 2014-12-01
 Ustalenie wartości umowy na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzaju świadczeń LSZ – zespół chirurgii jednego dnia 2014-12-01
 Informacje na temat organizacji świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 roku 2014-12-01
 Wykaz badań POZ sprawozdawanych załącznikem nr 3c za I półrocze 2014r. 2014-11-28
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2014 roku 2014-11-28
 Aneksowanie wszystkich umów wieloletnich na rok 2015 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy 2014-11-21
 Ogłoszenie o wniesieniu odwołania 2014-11-21
 Komunikat dotyczący składanych wniosków o zmiany do umowy poprzez Portal Świadczeniodawcy (aneksowanie umów na rok 2015) 2014-11-20
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie diabetologia dziecięca 2014-11-20
 Zasady leczenia u dermatologa i okulisty - zmiany od 2015 roku 2014-11-19
 Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii 2014-11-19
 Dotyczy ustalenia kwot zobowiązania na następny okres rozliczeniowy w rodzaju AOS i LSZ 2014-11-14
 Komunikat w zakresie uprawnień przysługujących weteranom działań poza granicami państwa 2014-11-14
 Zabezpieczenie świadczeń w dniu 10 listopada 2014r. 2014-11-07
 Wykaz badań POZ sprawozdawanych załącznikem 3c za I półrocze 2014r. 2014-11-05
 Ogłoszenie postępowań w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2014-11-04
 Ogłoszenie postępowania w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza 2014-11-04
 Unieważnienie postępowania konkursowego w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 2014-11-04
 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe 2014-11-03
 Plan zakupu świadczeń na 2015 rok 2014-10-31
 Komunikat dotyczący cen jednostek rozliczeniowych na rok 2015 2014-10-31
 Protokoły uzgodnień w sprawie ustalenia wartości umowy na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzajach świadczeń: LSZ, AOS 2014-10-31
 Protokoły uzgodnień w sprawie ustalenia wartości umowy na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzajach świadczeń: STM, PRO, SOK, SPO, OPH, POZ/NPL, REH, PSY 2014-10-31
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za październik 2014 2014-10-31
 Propozycje DOW NFZ w sprawie ustalenia wartości umów na okres: od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014-10-31
 Propozycje DOW NFZ w sprawie ustalenia wartości umów na okres: od 01.01.2015 do 31.12.2015 w rodzaju POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY 2014-10-31
 Uwaga! data ważności słowackich kart EKUZ 2014-10-30
 Cena oczekiwana w postępowaniach konkursowych w zakresach: domowa antybiotykoterapia dożylna i kompleksowe leczenie ran przewlekłych 2014-10-29
 Zasady rozliczania świadczeń na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – przypomnienie 2014-10-28
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 2014-10-24
 Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od czerwca 2014 roku do sierpnia 2014 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów 2014-10-23
 Komunikat dot. sprawozdawczości świadczeń w zakresie chorób zakaźnych (zakres ICD-10 od A00 do B99) 2014-10-23
 Komunikat dotyczący podpisywania w siedzibie Oddziału we Wrocławiu aneksów zmieniających numer konta bankowego w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2014-10-22
 Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2014 roku do maja 2014 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów 2014-10-20
 Wykaz świadczeniodawców POZ, którzy nie sprawozdali załącznika nr 5 do umowy POZ za październik 2014 r. 2014-10-20
 Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 2014-10-17
 Ogłoszenie postępowań w rodzajach : Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2014-10-17
 Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert nr 01-14-000070/POZ/0112/01.0000.155.16/01 poprzedzającego zawarcie umowy w rodzaju POZ 2014-10-17
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 2014-10-16
 Informacje dotyczące postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem Ebola 2014-10-10
 E-dokument w rozliczeniach z DOW NFZ 2014-10-10
 Komunikat dotyczący aneksowania umów 2014-10-09
 Szkolenia lekarzy POZ w związku z planowanymi zmianami w zakresie diagnostyki i terapii onkologicznej 2014-10-09
 Dotyczy: składania wniosków w sprawie bilansowania umów realizowanych w roku 2014 2014-10-01
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za wrzesień 2014 2014-09-30
 Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert nr 01-14-000067/AOS/02/1/02.1100.001.02/01 poprzedzającego zawarcie umowy w rodzaju AOS 2014-09-23
 Komunikat CF w sprawie korzystania z systemu eWUŚ 2014-09-22
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 2014-09-19
 Zmiana terminu rozstrzygnięcia postepowań prowadzonych w trybie rokowań nr 01-14-000068/LSZ/03/1/03.3300.008.03/04 i 01-14-000069/LSZ/03/4/03.0000.103.02/04 poprzedzających zawarcie umowy w rodzaju LSZ 2014-09-19
 Ofertowanie - 10.28.0829 2014-09-18
 Komunikat w sprawie implementacji sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL 2014-09-17
 Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 01-14-000066/AOS/02/3/02.7210.172.02/01 poprzedzającego zawarcie umowy w rodzaju AOS 2014-09-16
 Komunikat dla świadczeniodawców, którzy nie przekazali terminowo danych z zakresu list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy SIERPIEŃ 2014 roku. 2014-09-12
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za sierpień 2014 2014-08-29
 Cena oczekiwana w postępowaniu konkursowym w zakresie: badania echokardiograficzne płodu 2014-08-27
 Uaktualniony wykaz świadczeniodawców POZ, którzy nie sprawozdali załącznika nr 4 do umowy POZ 2014-08-21
 Ogłoszenie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU 2014-08-18
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b, nr 4 za okres od stycznia 2014r. do lipca 2014r. 2014-08-18
 Przekazywanie list całościowych oraz załączników za wrzesień 2014 r. w zakresie medycyny szkolnej 2014-08-18
 Wykaz badań POZ sprawozdawanych załącznikem 3c za I półrocze 2014r. 2014-08-14
 Komunikat dotyczący weryfikacji danych z zakresu kolejek oczekujących 2014-08-13
 Komunikat dla świadczeniodawców, którzy nie przekazali terminowo danych z zakresu list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy LIPIEC 2014 roku. 2014-08-13
 Komunikat w sprawie dodatkowej wstecznej weryfikacji kontrolnej – okres rozliczeniowy: 2013 rok 2014-08-12
 Komunikat dla Świadczeniodawców powiadamiających na piśmie oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o przerwie w udzielaniu świadczeń. 2014-08-05
 Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu kolejek oczekujących 2014-08-05
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za lipiec 2014 2014-07-31
 Wykaz świadczeniodawców POZ, którzy nie sprawozdali załącznika nr 4 (DPS) za II półrocze 2013r. i I półrocze 2014r. 2014-07-24
 Komunikat dotyczący dostępu do statystyk JGP 2014-07-14
 Komunikat dla świadczeniodawców, którzy nie przekazali terminowo danych z zakresu list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy CZERWIEC 2014 roku. 2014-07-11
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b, nr 4 za okres od stycznia 2014r. do maja 2014r. 2014-07-10
 Informacja w sprawie rozliczania umów w rodzaju leczenie szpitalne (dot.: 5.52.01.0001495, 5.53.01.0001508, 5.53.01.0001509, 5.53.01.0001435, 5.53.01.0001436, 5.53.01.0001496) 2014-07-09
 Dotyczy: składania wniosków w sprawie bilansowania umów realizowanych w roku 2014 2014-07-08
 Komunikat dla świadczeniodawców POZ 2014-07-08
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania 2014-07-07
 Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie braku płynności dostaw produktu leczniczego Irinotecan Accord 2014-07-03
 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących programy lekowe oraz świadczenia z zakresu chemioterapii - dotyczy zał. nr 4 2014-07-03
 Komunikat dla świadczeniodawców realizujących program lekowy LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 2014-07-03
 Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących programy lekowe, świadczenia z zakresu chemioterapii oraz chemioterapii niestandardowej 2014-07-03
 Komunikat dla Świadczeniodawców zobowiązanych do przesyłania danych z zakresu kolejek oczekujących za miesiąc MAJ 2014 2014-06-30
 Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za czerwiec 2014 2014-06-30
 Wykaz świadczeń POZ sprawozdawanych załącznikiem nr 3b, nr 4 za okres od marca 2014r. do maja 2014r. 2014-06-18
 Ważne! Komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru 2014-06-13
 Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 01-14-000050/LSZ/03/1/01 w rodzaju Leczenie Szpitalne 2014-06-13
 Komunikat dotyczący przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy 2014-06-10