logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2017-08-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publi...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

2017-08-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publi...

Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2017-08-18
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okreś...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

2017-08-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publi...

Wykaz świadczeniodawców, którzy nie złożyli załącznika nr4 do umowy POZ za II półrocze 2017r.

2017-08-18
DOW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisem Zarządzenia NR 50 2016 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie...

Ofertowanie - 10.64.0817

2017-08-18
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.64.0817 . Zmiany w wersji Wykonano poprawki w zakresie importu plików SSX....

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzajach AOS, SZP, PSY oraz SOK dotyczący zmiany wartości umowy na okres od 01.07.2017 r. do 30.09.2017 r. w związku z waloryzacją wyceny świadczeń opieki zdrowotnej

2017-08-17
W związku z ukazaniem się następujących Zarządzeń Prezesa NFZ · Zarządzenia nr 53 2017 z dnia 20.07.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodz...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołań

2017-08-16
W załączeniu ogłoszenia o wniesieniu odwołań od rozstrzygnięć postępowań 1. Nr 01 17 000779 REH 05 1 05.1310.208.02 01 wniesione przez Fizjorevital Paweł Skowron. 2. Nr 01 17 000763 REH 05 1 05.1310...

Dofinansownie programów polityki zdrowotnej

2017-08-14
Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansownie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołań

2017-08-11
W załączeniu ogłoszenia o wniesieniu odwołań od rozstrzygnięć postępowań 1. Nr 01 17 000813 REH 05 1 05.1310.208.02 01 wniesione przez CREATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 5. Nr 01 17 00...

Informacja o odwołaniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-08-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż Dyrektor DOW NFZ odwołał niżej wymienione postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

W trzecim kwartale więcej pieniędzy – DOW NFZ waloryzuje o 2 procent procedury medyczne

2017-08-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z waloryzacją świadczeń, czyli podniesieniem wyceny procedur medycznych, dolnośląskie placówki w trzecim kwartale otr...

Informacja dot. Punktu Obsługi Ubezbieczonych w Głogowie

2017-08-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 17.08.2017 do 25.08.2017 Punkt Obsługi Ubezbieczonych w Głogowie będzie czynny w wyznaczonych dniach tj. 18.08.2017, 22.08.2017, 24.08.2017 w godzi...

Dotyczy zmiany cennika jednostek rozliczeniowych na rok 2017 w rodzaju: Leczenie Szpitalne, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Świadczenia Zdrowotne Odrębnie Kontraktowane.

2017-08-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia zmiany cennika jednostek rozliczeniowych na rok 2017 zgodnie z załączonymi zestawieniami 1 od 1 lipca 2017 r. w rodzajach L...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołań

2017-08-10
W załączeniu ogłoszenia o wniesieniu odwołań od rozstrzygnięć postępowań 1. Nr 01 17 000748 REH 05 1 05 .1310.208.02 01 wniesione przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowy Sobięcin Spółka...

Godziny pracy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 14 sierpnia 2017r.

2017-08-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu informuje, że poniedziałek – 14 sierpnia br. jest dla Oddziału nym dniem pracy. Zainteresowanych zapraszamy do placówek DOW NFZ w godzinach 8 16....

WAG.261.3.7.2017 - Ogłoszenie o przetargu

2017-08-09
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich...

Ofertowanie 10.62.0808

2017-08-09
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.62.0808 . Zmiany w wersji Wykonano implementację importu plików SSX w wersji 2.22. Wykonano poprawkę usuwajacą błąd polegający na b...

Analiza sprawozdawczości I półrocze 2017r. załącznik 3c – umowa POZ

2017-08-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ 2017 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie. DOW NFZ pr...

36/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-08-08
Starszy referent Wydział Organizacyjny Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...