logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dot. szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

2018-03-12
1. Szczepienia dzieci z roczników 2013 2016 przeciwko pneumokokom – komunikat Ministerstwa Zdrowia do rodziców i opiekunów 2. Szczepienia dzieci z roczników 2013 2016 przeciwko pneumokokom –...

WAG.261.3.3.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-03-09
Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku A i C...

WAŻNE – przypomnienie o wcześniejszych komunikatach dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń – 2017 rok (w tym również PSZ)

2018-03-07
W nawiązaniu do spotkania Dyrektorów szpitali PSZ z przedstawicielami DOW NFZ 5 marca 2018 roku , Fundusz przypomina o konieczności zapoznania się z następującymi komunikatami · z 19 stycznia 2018 r...

Mistrzynie Polski, koszykarki Ślęzy Wrocław oraz DOW NFZ zapraszają na bezpłatne badania cytologiczne

2018-03-06
Z okazji Dnia Kobiet Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne. Bezpłatne badania cytologiczne można wykonać w najbliższej poradni ginekologicznej, która ma umow...

Całodobowy numer telefonu dla pacjentów do Uzdrowiska Szczawno- Jedlina S.A.

2018-03-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że leczenie pacjentów w Uzdrowisku Szczawno Jedlina nadal jest kontynuowane i żaden turnus nie został odwołany. Zabiegi balneorehabilitacyjne będą realiz...

Komunikat AOTMiT

2018-03-01
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 28 lutego 2018 roku, Agencja wystąpiła z wniosk...

Harmonogram postoju mammobusów 01-31.03.2018 r.

2018-02-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniach od 01 do 31 marca 2018 r. mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku następujące powiaty. Zapraszamy kobiety w wieku 50 69 lat na bezpłatną mammograf...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za luty 2018

2018-02-28
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za luty 2018 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425, 071...

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń – 2017 rok (bez PSZ (03/8))

2018-02-28
W nawiązaniu do komunikatu z 23 lutego 2018 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w 2017 roku. Wyn...

12/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-02-26
Referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Dział Współpracy Międzynarodowej Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT

2018-02-26
W związku z wprowadzonymi zmianami w funkcjonowaniu rejestru SMPT do programu lekowego Leczenie neowaskularnej wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD , Centrala NFZ informu...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

2018-02-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 23.02.2018r., z powodów formalnych, zostały unieważnione postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadcz...

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń PSZ – IV kw. 2017 roku

2018-02-23
W nawiązaniu do komunikatu z 19 stycznia 2018 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów PSZ 03 8 obowiązujących w IV...

11/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-02-21
Starszy referent Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Monitorowania, Analiz Medycznych i Planowania Świadczeń Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Numer 112 – ratuje życie!

2018-02-16
Popularyzowanie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 wśród uczniów szkół podstawowych to główny cel akcji edukacyjnej pt. „Numer 112 ratuje życie ” organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 21 im. Oli...

10/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-02-16
Młodszy Specjalista Wydział Kontroli Dział ds. Realizacji Kontroli Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

09/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-02-15
Starszy Specjalista Wydział Kontroli Dział ds. Realizacji Kontroli Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 2,0...

08/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-02-13
Starszy referent Wydział ds. Służb Mundurowych Sekcja Ratownictwa Medycznego Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

07/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-02-12
Referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Dział Współpracy Międzynarodowej Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Komunikat dotyczący aneksowania asortymentu zgłoszonego w umowach w rodzaju ZPO

2018-02-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z ogłoszeniem w dn. 31.01.2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów m...