logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Komunikat w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju AOS (typ umowy 02/1 i 02/4) kończących się z dniem 31.12.2018 r.

2018-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrow...

WAG.261.3.8.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2018-09-21
Dostawa energii elektrycznej do budynków DOW NFZ we Wrocławiu i Delegaturach w roku 2019...

Refundacja szczepionki przeciwko grypie

2018-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że od 1 lipca 2018 r. podlega refundacji z odpłatnością 50%, szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra, zawiesina do w...

Uzupełnienie komunikatu w sprawie zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-20
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 4, 6 i 18 września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Dolnośląski Oddział Wojewó...

Analiza sprawozdawczości - Załącznik nr 4 NiŚOZ

2018-09-20
Analiza sprawozdawczości - Załącznik nr 4 NiŚOZ...

Przerwa w dostawie prądu w DOW NFZ

2018-09-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że firma Tauron Dystrybucja S.A. 21 września 2018 r. w godzinach 08.00 11.00 planuje prace modernizacyjne, które spowodują przerwę w dostawie energii w re...

Komunikat w sprawie możliwości składania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

2018-09-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin na dokonanie zgłoszenia informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów posiadając...

Posiedzenie Rady DOW NFZ w dniu 17.09.2018r.

2018-09-18
W dniu 17 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-09-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 września 2018 roku o godzinie 12.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu odbędzi...

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne badania spirometryczne

2018-09-13
W dniach od 1 do 6 października br. w ramach ogólnopolskiej akcji Dni Spirometrii 2018 w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne. Rejestracj...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-09-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 12 września 2018 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

46/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-09-13
Starszy Księgowy Wydział Księgowości Dział Księgowości Świadczeń Zdrowotnych Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Uzupełnienie komunikatu w sprawie zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-12
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 4 i 6 września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Dolnośląski Oddział Wojewódzki...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ we wszystkich rodzajach świadczeń

2018-09-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego...

Uzupełnienie komunikatu w sprawie zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-06
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narod...

45/2018 - Ogłoszenie o naborze

2018-09-06
Referent Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej Dział Obsługi Świadczeniobiorców Umowa na zastępstwo Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Weryfikacja recept wystawionych na rzecz osób nieubezpieczonych I-VI 2014

2018-09-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Pańs...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkó...

Przedłużenie terminu przekazywania danych w zakresie medycyny szkolnej

2018-09-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin przekazywania danych z list świadczeniobiorców uczniów w zakresie medycyny szkolnej zostaje przedłużony. Ww. listy for...

Dotyczy umów w rodzaju 03/3, 03/5, 11/1. Odblokowanie możliwości dokonania korekt sprawozdawczych/rozliczeniowych oraz publikacja wyników weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości z realizacji ww. umów za okres I-VI 2018 roku.

2018-09-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń umów typu 03 3, 03 5 i 11 1, dla których zakończył się okres rozliczeni...