logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

16/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-03-27
Specjalista Wydział Administracyjno Gospodarczy Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

15/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-03-27
Starszy Specjalista Lekarz balneolog lub Lekarz rehabilitacji medycznej Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0 VACAT 2...

Dziś rusza III edycja „Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzi”

2017-03-27
Dolnośląskie Centrum Onkologii zaprasza na trzecią edycję spotkań edukacyjno informacyjnych w ramach „Szkoły dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin”. Spotkania skierowane są do aktualnie diagno...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2017-03-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podle...

Ofertowanie - 10.50.0322

2017-03-23
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.50.0322 . Zmiany w wersji Wykonano poprawkę funkcjonalności eksportu oferty elektronicznej dla przypadków dużych zbiorów danych sło...

Komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń - 2016 rok

2017-03-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń umów obowiązujących w okresie rozliczeniowym 2016 rok. W celu doko...

Komunikat dotyczący zawierania umów na rok 2017 w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach KOCII/III i DOK

2017-03-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2016 roku do grudnia 2016 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2017-03-17
Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od września 2016 roku do grudnia 2016 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów...

Ofertowanie - 10.48.0307

2017-03-17
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.48.0307 . Zmiany w wersji Dostosowano aplikację do procesu zawierania umów w nowych zakresach świadczeń KOC II III i DOK w rodzaju...

Uchwały Rady DOW NFZ

2017-03-15
Na posiedzeniu w dniu 14 marca 2017r. Rada DOW NFZ podjęła uchwały nr 1 2017 IV w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. nr 2 2017 I...

Posiedzenie Rady w dniu 14.03.2017 r.

2017-03-15
W dniu 14 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ zwołane przez Wojewodę Dolnośląskiego z następującym porządkiem obrad 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Wręczenie członkom rady aktów powołania. 3...

Skład Rady DOW NFZ IV kadencji

2017-03-15
Skład Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ powołany zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 55 z dnia 7 marca 2017r. Maciej Awiżeń Jerzy Ryszard Chmielarski Marek Domagała Celina Marzena Dz...

Inauguracyjne posiedzenie Rady DOW NFZ

2017-03-14
Dziś w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyło się posiedzenie inauguracyjne Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Na posiedzeniu Wojewoda Dolnośląski P...

Dlla świadczeniodawców realizujących PROGRAMY LEKOWE (dotyczy uzupełniania danych w SMPT )

2017-03-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że zgodnie z zapisami art. 188c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany...

14/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-03-09
Starszy Specjalista Lekarz Balneolog lub Lekarz rehabilitacji medycznej Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,00 Vacat 2...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-03-07
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-03-03
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

13/2017 - Ogłoszenie o naborze

2017-03-02
Referent w Wydziale Administracyjno Gospodarczym Dział Kancelarii Ogólnej i Archiwum Miejsce pracy Wrocław Wymiar etatu 1,0...

Dzień Otwarty w DOW NFZ. Już w sobotę, 4 marca przyjdź i sprawdź, czy jesteś ubezpieczony.

2017-03-01
W najbliższą sobotę, 4 marca, w godzinach 9.00 14.00, zapraszamy do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu na Dzień Otwarty pod hasłem „NFZ bliżej pacjenta. Sprawdź, czy jesteś ubezpie...

WI.261.6.2017 - Zaproszenie do składania ofert

2017-03-01
Serwis drukarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów oraz wykonywanie ekspertyz technicznych sprzętu...