logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dlla świadczeniodawców realizujących PROGRAMY LEKOWE (dotyczy uzupełniania danych w SMPT )

2017-03-14

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że zgodnie z zapisami art. 188c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793, z późn. zm.) „Warunkiem rozliczenia kosztów leku stosowanego w ramach programu lekowego oraz kosztów związanych z nim świadczeń opieki zdrowotnej jest prawidłowe i terminowe przekazanie danych, o których mowa w ust. 2”. Niniejszy przepis wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. Powyższy zapis zobowiązuje NFZ do właściwego rozliczenia kosztów leków i świadczeń towarzyszących podaniu leku stosowanego w ramach programu lekowego pod warunkiem prawidłowego i kompletnego wprowadzenia przez świadczeniodawcę danych do SMPT.


Od 1 lipca 2017 roku brak uzupełnionych danych w SMPT skutkować będzie brakiem możliwości rozliczenia świadczeń udzielonych w ramach programów lekowych.


Obecnie trwają prace nad rozszerzeniem funkcjonalności i dostosowaniem poszczególnych modułów.


Mając na uwadze powyższe, DOW NFZ we Wrocławiu przypomina o obowiązku uzupełnienia SMTP w zakresie programów lekowych, których moduły umożliwiają obecnie wprowadzanie danych zgodnie z opisami programów lekowych.

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami

  WGL-tel. 71 79 79 183