logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń - 2016 rok

2017-03-22

   Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń umów obowiązujących w okresie rozliczeniowym - 2016 rok. W celu dokonania korekty rozliczeń należy: zlecić naliczenie w trybie korygowania, przekazać korektę raportu statystycznego, złożyć do OW dokumentację rozliczeniową na podstawie wygenerowanych szablonów korekt. Szablony korekt rachunków mogą być uprzednio wygenerowane przez OW.


W trakcie generacji szablonów korekt mogą pojawić się przypadki naliczenia z przyczyn innych niż "02", czyli innych niż "pozycja negatywnie zweryfikowana" - takie przypadki nie są związane z weryfikacją rozliczeń (opis innych przyczyn korekty - strona 10 załącznika do zarządzenia nr 32/2014/DI Prezesa NFZ z 12 czerwca 2014 roku).


            Szczegółowe informacje o przyczynie negatywnej weryfikacji prezentowane są w kompleksowym przeglądzie wyników weryfikacji na Portalu Świadczeniodawcy. Z przedmiotowymi informacjami należy zapoznać się przed korektą raportu statystycznego (nie ma możliwości przeglądania informacji o wyniku weryfikacji dla pozycji rozliczeniowych usuniętych/wycofanych z raportu statystycznego).


            Stosowne czynności, wraz ze złożeniem korekty dokumentacji rozliczeniowej, należy przeprowadzić w terminie do 4 kwietnia 2017 roku. Po tym terminie, w przypadku niedokonania korekt, DOW NFZ zastosuje kroki przewidziane w §28 ogólnych warunków umów (zał. do tj. Dz.U.2016.0.1146).


 


            Dodatkowe informacje nt. weryfikacji:


 Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  Dział Weryfikacji Rozliczeń