logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju AOS (typ umowy 02/1 i 02/4) kończących się z dniem 31.12.2018 r.

2018-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrow...

Uzupełnienie komunikatu w sprawie zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-20
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 4, 6 i 18 września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Dolnośląski Oddział Wojewó...

Analiza sprawozdawczości - Załącznik nr 4 NiŚOZ

2018-09-20
Analiza sprawozdawczości - Załącznik nr 4 NiŚOZ...

Komunikat w sprawie możliwości składania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

2018-09-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że termin na dokonanie zgłoszenia informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów posiadając...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-09-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000243 REH 05 1 05.2300.022.02 01 przez OSTEOCYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-09-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 września 2018 roku o godzinie 12.00 w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu odbędzi...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-09-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 12 września 2018 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

Uzupełnienie komunikatu w sprawie zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-12
W nawiązaniu do komunikatów z dnia 4 i 6 września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Dolnośląski Oddział Wojewódzki...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ we wszystkich rodzajach świadczeń

2018-09-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego...

Uzupełnienie komunikatu w sprawie zgłaszania liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2018-09-06
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narod...