logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na kolejny okres rozliczeniowy– weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

2017-05-26
W związku z planowanym rozpoczęciem procesu aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, a w następstwie przygotowania umów, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina...

Analiza sprawozdawczości 2017r. - umowa POZ

2017-05-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ 2017 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie. DOW NFZ przy...

KOMUNIKAT DYREKTORA DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA O ROZPOCZĘCIU KWALIFIKACJI ŚWIADCZENIODAWCÓW DO SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

2017-05-16
Działając na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2017 r., poz. 844 , informuję o rozpoczęciu kw...

Informacja MZ dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych – czytaj szczegóły

2017-05-15
Informacja MZ dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych – czytaj szczegóły...

Dot.: finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-05-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia aktualne załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w s...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-05-05
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny Tec...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2017

2017-04-28
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za kwiecień 2017 w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...

Dot. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom w stanach nagłych przez świadczeniodawców, którzy nie zawarli umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-04-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia aktualne załączniki, których prawidłowe wypełnienie jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wynagrodzenie za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w...

Komunikat dotyczący podawania w komunikatach SWIAD informacji z zakresu list oczekujących

2017-04-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności podawania w komunikatach SWIAD informacji z zakresu list oczekujących, tj. datę wpisu na listę oczekujących, kod kategorii medycznej na liś...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

2017-04-11
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm. prezes Agencji Oceny Te...