logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne – programy lekowe

2018-03-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia dla n w postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

WAŻNE – przypomnienie o wcześniejszych komunikatach dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń – 2017 rok (w tym również PSZ)

2018-03-07
W nawiązaniu do spotkania Dyrektorów szpitali PSZ z przedstawicielami DOW NFZ 5 marca 2018 roku , Fundusz przypomina o konieczności zapoznania się z następującymi komunikatami · z 19 stycznia 2018 r...

Komunikat AOTMiT

2018-03-01
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 28 lutego 2018 roku, Agencja wystąpiła z wniosk...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za luty 2018

2018-02-28
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za luty 2018 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425, 071...

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń – 2017 rok (bez PSZ (03/8))

2018-02-28
W nawiązaniu do komunikatu z 23 lutego 2018 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w 2017 roku. Wyn...

Leczenie stomatologiczne

2018-02-26
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego tj. Dz. U. 2017 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie...

Leczenie szpitalne

2018-02-26
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji...

Regulamin techniczny przygotowania oferty

2018-02-26
Regulamin techniczny przygotowania oferty stanowi załącznik do komunikatu....

Szczegółowe warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2018-02-26
Zarządzenie Nr 18 2017 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z póżn. zm. http www.nfz.gov.pl za...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2018-02-26
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz. U. z 2016...