logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacje dodatkowe dotyczące wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców POZ (0113/)

2018-12-14
Informacje dodatkowe dotyczące wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców POZ (0113/)...

dla świadczeniodawców realizujących świadczenia z zakresu programów lekowych oraz chemioterapii

2018-12-07
Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. Prezes NFZ podpisał zarządzenie nr 123 2018 DGL zmieniające zarządzenie w sprawie o...

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

2018-12-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 5 grudnia 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...

Ofertowanie - 11.08.1204

2018-12-06
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 11.08.1204 Wykonano naprawę funkcjonalności wydruku oferty w zakresie prezentacji wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego perso...

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2019

2018-12-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje, że 4 grudnia 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2019 w rodzaju LSZ

2018-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju leczenie szpital...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2018

2018-11-30
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za listopad 2018 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019 roku

2018-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 48 d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U...

E-zwolnienia: ZUS pracuje dłużej

2018-11-29
Już od najbliższej soboty lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia z tytułu niezdolności do pracy wyłącznie w formie elektronicznej. ZUS chcąc ułatwić lekarzom przejście od formy papierowej do e ZLA w...

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2019 - 31.12.2021

2018-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...