logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2018-10-17
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 października 2018 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przekazanie wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i lecze...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT

2018-10-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że wszelkie informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu Systemu Monitorowania programów Terapeutycznych...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-10-15
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia...

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dot. wartości ryczałtów PSZ w okresie lipiec-grudzień 2018 roku

2018-10-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające oświadczenie Dyrektora DOW NFZ o wysokości ryczałtu...

Brakujące listy całościowe świadczeniobiorców POZ za październik 2018 r.

2018-10-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnie wczytanych plików przekazywanych komunikatem DEKL w zakresie list podo...

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2018-10-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz...

Komunikat AOTMiT

2018-10-08
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm. Prezes Agencji Oceny...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 października 2018r.

2018-10-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzeni...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań

2018-10-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzje dotyczące rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięcia postępowań 1. Nr 01 18 000206 AOS 02 3 02.0000.079.02 01 wniesione przez KCM Clini...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołań

2018-10-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzje dotyczące rozpatrzenia odwołań od rozstrzygnięcia postępowań 1. Nr 01 18 000211 AOS 02 3 02.0000.078.02 01 wniesione przez Miedziow...