logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju AOS - Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (ASDK)

2018-06-20
W związku z ogłoszeniem w dniu 19.06.2018 r. postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS - Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (ASDK)

2018-06-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19 czerwca 2018r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

Spotkanie ze świadczeniodawcami realizującymi umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

2018-06-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Dz. U. 2018 p...

Ofertowanie - 10.94.0619

2018-06-20
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.94.0619 . Zmiany w wersji Wykonano poprawki związane z eksportem pliku oferty elektronicznej....

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT - moduł Rak gruczołu krokowego

2018-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. udostępniono użytkownikom elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT zmodyfikowany moduł wła...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 18 000120 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 wniesionego przez multiM...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT - moduł Rak płuca

2018-06-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki przekazuje informacje dotyczące rozbudowy elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT dla modułu Rak płuca.W aplikacji SMPT udostępnione zostało na...

Dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - dotyczy SMPT

2018-06-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przekazuje w załącznikach informacje dotyczące rozbudowy elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych SMPT dla wyb...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-06-06
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm. oraz planu taryfikacji...

Komunikat Prezesa AOTMiT

2018-06-06
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm. oraz planu taryfikacji...