logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy dostarczenia informacji o liczbie ratowników medycznych lub możliwości korekty danych wcześniej mylnie przekazanych dotyczących liczby ratowników medycznych oraz kwoty dodatkowych środków przyznanych ratownikom

2018-08-14
Zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Ministra Zdrowia dotyczącymi możliwości składania informacji o liczbie ratowników medycznych, zatrudnionych u świadczeniodawcy, związanych ze wzrostem ich wy...

Ofertowanie - 11.02.0810

2018-08-14
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 11.02.0810 Wykonano naprawę funkcjonalności tworzenia lub edycji punktu oferty wniosku dla postępowań STD....

Analiza sprawozdawczości 2018r. umowa POZ - załącznik 3a

2018-08-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że podczas przeprowadzonej analizy przesyłanych danych w ramach Załącznika nr 3a do umowy POZ 2018 Wykaz świadczeń POZ obowiązują...

Informacja o oczekiwanym sposobie przekazywania danych dot. świadczeń związanych z usunięciem zaćmy

2018-08-10
W związku z wprowadzeniem zarządzeniem nr 63 2018 DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń a...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-08-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 15 000147 PSY 04 1 04.2704.020.02 01 wniesionego przez Pana...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS - Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (ASDK)

2018-08-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 08 sierpnia 2018r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w...

Brakujące listy świadczeniobiorców POZ za sierpień 2018 r.

2018-08-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał poprawnie wczytanych plików przekazywanych komunikatem DEKL w zakresie list podo...

Informacja dot. obowiązku sprawozdawania elementu nfz:psychiatria

2018-08-06
W związku z zarządzeniem nr 63 2018 DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych...

Analiza sprawozdawczości I półrocze 2018r. załącznik 3c – umowa POZ

2018-08-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ 2018 stwierdził braki w przedmiotowym zakresie. DOW NFZ prz...

Dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii

2018-08-06
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia informację w sprawie zmian w komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii i programach lekowych1. zmianie na 1.11 ulega numer wers...