logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aplikacja Ofertowanie 10.90.0424

2018-04-25
Wersja 10.90.0424 2018 04 24 Wykonano poprawki w zakresie prezentacji punktów oferty w postępowaniach POZ Plus....

Informacja dotycząca wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju leczenie szpitalne

2018-04-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż dla umów zawartych w rodzaju leczenie szpitalne, których warunki finansowe zostały ustalone do 30 czerwca 2018 roku, propozycje...

Aneksowanie umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2018-04-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na podstawie art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publ...

Ofertowanie 10.89.0420

2018-04-24
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.89.0420 . Zmiany w wersji Wykonano poprawki w zakresie funkcjonalności obsługi atrybutów przypisanych do zakresów świadczeń w postę...

Informacja nt. okresów rozliczeniowych w odniesieniu do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w 2018 roku

2018-04-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w roku 2018 obowiązują następujące okresy rozliczeniowe I. leczenie szpitalne 1. Umowy 03 8 PSZ 2 okresy rozliczeniowe 2....

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2018-04-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 25 kwietnia 2018 roku, odbędzie się spotkanie dotyczące kontraktowania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uza...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie ogłoszonego postępowania konkursowego na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

2018-04-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 26 kwietnia 2018 roku odbędzie się spotkanie informacyjne dla Świadczeniodawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu konku...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-04-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000120 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 przez multiMEDICA s.c.. Belda Piotr, Belda Anna. W załąc...

Komunikat dotyczący cen jednostek rozliczeniowych w rodzaju SOK

2018-04-20
W uzupełnieniu komunikatu z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie cen jednostek rozliczeniowych w rodzaju SOK, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż cena oczekiwana z...

Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

2018-04-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż z dniem 31 maja 2018 roku kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterape...