logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

2018-02-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 20 lutego 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodza...

Ofertowanie - 10.84.0219

2018-02-20
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 10.84.0219 . Zmiany w wersji Wykonano dostosowanie aplikacji do procesu kontraktowania świadczeń w rodzaju Leczenie stomatologiczne de...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-02-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000048 REH 05 1 05.4300.300.02 01 przez Uzdrowisko Świeradów Czerniawa Spółka z ograniczon...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

2018-02-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 19 lutego 2018 roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodza...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2018-02-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 18 000051 REH 05 1 05.4300.300.02 01 przez Vratislavia Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzi...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2018-02-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 18 0000008 LSZ 03 1 01 wniesionego przez multiMedica s.c. Bel...

Komunikat dotyczący aneksowania asortymentu zgłoszonego w umowach w rodzaju ZPO

2018-02-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z ogłoszeniem w dn. 31.01.2018 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 18.01.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów m...

Zapewnienie przez świadczeniodawców bezpłatnych leków i wyrobów medycznych przy udzielaniu świadczeń.

2018-02-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina wszystkim Świadczeniodawcom, że zgodnie z zawartą z NFZ umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są oni zobowiązani do przestrzegania zasad wynikają...

Komunikat dotyczący podawania immunoglobuliny anty-RhD pacjentkom RhD ujemnym

2018-02-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 01 stycznia 2018 roku realizacja świadczenia gwarantowanego „podanie immunoglobuliny anty RhD pacjentkom RhD ujemnym” w warunkach ambulatoryjnych...

Informacja nt. zmiany finansowania umów realizowanych w roku 2017 w rodzajach AOS, SZP, PSY, REH, STM, SPO, OPH, PRO, SOK

2018-02-06
W nawiązaniu do komunikatu z 4 stycznia 2018 roku pt. „WAŻNA informacja nt. ostatecznego terminu przekazania danych sprawozdawczych za 2017 rok” , oraz komunikatu z dnia 19 stycznia 2018 roku, Dolno...