logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Lekarz, Farmaceuta

Komunikaty dla Lekarza i Farmaceuty


Dla osób uprawnionych do wystawiania recept

2017-05-10
Komunikat w sprawie kontroli przestrzegania zasad wystawiania recept ze szczególnym uwzględnieniem wskazań refundacyjnych Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypo...

Dla lekarzy / lekarzy dentystów / felczerów / starszych felczerów, którzy posiadali umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, wygasającą z dniem 31.12.2016 r.

2017-01-20
W związku z faktem, iż z dniem 31 grudnia 2016 roku wygasły wszystkie umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, niezbędna jest aktualizacja danych w celu umożliwienia generowania numeró...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r.

2016-12-15
DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept. Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wys...

Apteki-prawidłowe sprawozdawanie recept pro auctore pro familiae

2016-12-05
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore” Narodow...

Komunikat w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept

2016-10-10
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom lekarzom dentystom felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmio...

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept

2016-07-29
Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się...

Dla lekarzy i farmaceutów w sprawie terminów realizacji recept na leki odurzające, sprowadzane w drodze importu docelowego

2016-07-25
Wydział Gospodarki Lekami Dolnośląskiego OW NFZ przekazuje stanowisko Ministerstwa Zdrowia z lipca 2016 roku w sprawie interpretacji przepisów w zakresie terminów realizacji recept na leki odurzające...

Dla lekarzy i farmaceutów w sprawie terminów realizacji recept

2016-06-03
Wydział Gospodarki Lekami Dolnośląskiego OW NFZ przekazuje stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące terminów realizacji recept....

Komunikat dla lekarzy - zasady refundacji leku Prolia - po rozszerzeniu wskazań refundacyjnych

2016-03-14
W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi wskazań refundacyjnych leku Prolia przedstawiamy w załączeniu komunikat Ministerstwa Zdrowia z 2015 r....

Komunikat dla aptek w sprawie zmiany numeracji recept

2016-02-10
W związku z informacjami docierającymi do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o odmowie realizacji przez niektóre apteki recept rozpoczynających się od cyfr 020101…. DOW NFZ przypomina, że w dni...