logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Lekarz, Farmaceuta

Komunikaty dla Lekarza i Farmaceuty


Komunikat dla Aptek o obowiązku powiadomienia NFZ o miejscu przechowywania recept

2018-05-16
w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lu...

dot. Przedłużenia terminu składania wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla lekarzy.

2017-12-27
Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. oraz komunikatu z dnia 30 czerwca 2017 r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale nadal trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie up...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasły z dniem 31 grudnia 2016r.

2017-06-30
Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa nadal proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla l...

Aktualizacja NPWZ Kierownika apteki - c.d.

2017-06-14
Nawiązując do komunikatu z dnia 9 czerwca 2017 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu informuje, że zostały przygotowane aneksy do umów dla aptek, które w umowie na wydawanie refundowanego...

Aktualizacja NPWZ Kierownika apteki

2017-06-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu informuje, że trwają prace nad przygotowaniem aneksów dla aptek w zakresie aktualizacji numeru prawa wykonywania zawodu Kierownika apteki. Po przygotowa...

Dla osób uprawnionych do wystawiania recept

2017-05-10
Komunikat w sprawie kontroli przestrzegania zasad wystawiania recept ze szczególnym uwzględnieniem wskazań refundacyjnych Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypo...

Dla lekarzy / lekarzy dentystów / felczerów / starszych felczerów, którzy posiadali umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, wygasającą z dniem 31.12.2016 r.

2017-01-20
W związku z faktem, iż z dniem 31 grudnia 2016 roku wygasły wszystkie umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, niezbędna jest aktualizacja danych w celu umożliwienia generowania numeró...

Dotyczy umów upoważniających do wystawiania recept, wygasających z dniem 31 grudnia 2016r.

2016-12-15
DOW NFZ informuje, że w Oddziale trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept. Osoby uprawnione, które nie złożyły ww. wniosków, a chcą wys...

Apteki-prawidłowe sprawozdawanie recept pro auctore pro familiae

2016-12-05
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore” Narodow...

Komunikat w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept

2016-10-10
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom lekarzom dentystom felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmio...