logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy rozliczający w 2018 r. umowę POZ

2019-04-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności rozliczenia wszystkich udostępnionych szablonów rozliczeniowych oraz szablonów korekt za rok 2018, k...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2019-04-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 01 19 000221 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 w sprawie zawarcia umów o udz...

Komunikat Centrali NFZ dotyczący zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

2019-04-15
W związku z publikacjami zarządzeń Nr 38 2019 DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Programy Zdrowotne

2019-04-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 01 19 000239 PRO 10 1 10.4450.159.02 01 w sprawie zawarcia umów o udz...

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii, w szczególności wykonywania badań w kierunku zakażeń HIV u kobiet w ciąży

2019-04-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy standard opieki okołoporodowej przyjęty rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dni...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 kwietnia 2019 r.

2019-04-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w spraw...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 kwietnia 2019 r

2019-04-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 lit b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozpo...

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie recept wystawionych na rzecz osób nieubezpieczonych (2 półrocze 2014)

2019-04-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Państw...

Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierajacego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

2019-04-01
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego...

Wykaz braków i rozbieżności stan na marzec 2019 r. - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)

2019-03-29
Wydział Informatyki Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 02 2019 r. przedstawia listę świadczeniodawców, którzy nie przekazali załączn...