logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Przeszukiwanie wiadomości


z dnia:2022-06-15

Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wydłużenie terminu

z dnia:2022-05-30

Wsparcie cyberbezpieczeństwa w placówkach medycznych

z dnia:2022-05-25

VI edycja - Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą

z dnia:2021-04-30

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

z dnia:2020-10-27

Komunikat w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM

z dnia:2020-10-27

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2020r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców – integracja TOPSOR z HIS

z dnia:2020-04-14

Informacje dotyczące wniosków o udzielenie i rozliczenie w 2020r. dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców POZ

z dnia:2020-04-14

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2020r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez pielęgniarki i położne

z dnia:2020-03-18

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2020r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

z dnia:2020-02-10

Potwierdzanie profilu zaufanego – informacje dla świadczeniodawców POZ.

z dnia:2018-11-20

Informacje dodatkowe dotyczące wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców POZ (0113/)

z dnia:2018-11-13

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub zakupu oprogramowania