logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2020 - 31.12.2021

2019-11-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy ZPO ważne do 31.12.2021 r.

2019-11-07
Dolnośląski OW NFZ informuje, że świadczeniodawcy posiadający ważne do 31.12.2021 r. umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne nie muszą składać wniosków o zawarcie umów w tym rodzaju...

Komunikat dotyczący zleceń na zaoaptrzenie w wyroby medyczne

2019-07-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków sp...

WAŻNE/POZ – rozliczenie współczynnika za e-recepty (dodatkowe oświadczenie do rachunku)

2019-09-09
W związku z zarządzeniem nr 115 2019 DSOZ Prezesa NFZ z 30 sierpnia 2019 roku, zmieniającym zarządzenie w sprawie zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstaw...