logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Testowy serwer pocztowy do obsługi rozliczeń

2019-11-18
W związku z planowanym uruchomieniem nowego serwera pocztowego służącego do obsługi komunikacji z aplikacji do rozliczeń, Wydział Informatyki udostępnia testową wersję serwera. Serwer ten będzie posia...

WAG - Zaproszenie do składania ofert

2019-11-15
Usługa pośrednictwa nieruchomości...

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku

2019-11-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 48 d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj....

Aktualny skład Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

2019-11-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuję, że wobec złożonych rezygnacji Wojewoda Dolnośląski odwołał ze składu Radu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ 1. Panią Danutę Świercz Wronę, 2. Pan...

WAG.261.3.10.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2019-11-13
Świadczenie usług sprzątania biur, parkingów, chodników i terenów zielonych na podległych terenach zewnętrznych oraz usług odśnieżania chodników i parkingów DOW NFZ we Wrocławiu oraz Delegaturach w Je...

WAG.261.2.8.2019 - Zaproszenie do składania ofert

2019-11-13
Dostawa mebli biurowych...

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2020 - 31.12.2021

2019-11-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

WAG.261.3.7.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2019-11-13
Świadczenie usług ochrony osób i mienia DOW NFZ we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze...

DOW NFZ zaprasza na badanie pedobarograficzne w ramach kolejnej Środy z Profilaktyką!

2019-11-12
14 listopada, w rocznicę urodzin odkrywcy insuliny, obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej okazji, już jutro 13 listopada Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na kolejną Środę z Profila...

Ofertowanie - 11.35.1107

2019-11-12
Wydział Informatyki udostępnia nową wersję aplikacji Ofertowanie 11.35.1107 Wykonano dostosowanie załączników postępowania ZPO do nowych wymogów....

Komunikat dotyczący zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne

2019-11-08
Zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na p...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2019-11-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 6 listopada 2019 roku zostało ogłoszone poniższe postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świa...

Komunikat w sprawie przekazywania adresów e-mail podmiotu lub ePUAP

2019-11-07
Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 399 „w term...

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy ZPO ważne do 31.12.2021 r.

2019-11-07
Dolnośląski OW NFZ informuje, że świadczeniodawcy posiadający ważne do 31.12.2021 r. umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne nie muszą składać wniosków o zawarcie umów w tym rodzaju...

Dieta dla Mamy w ramach Środy z Profilaktyką

2019-11-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu, w ramach Środy z Profilaktyką, zaprasza jutro do Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II w Polanicy Zdrój. Specjalistyczne Centrum M...

Dokument dotyczący zasad realizacji e-recept

2019-11-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, realizując obowiązek wynikający z § 6 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r...

71/2019 - Ogłoszenie o naborze

2019-11-04
Referent Delegatura DOW NFZ w Jeleniej Górze Miejsce pracy Jelenia Góra Wymiar etatu 1,0...

Zbigniew Terek nowym dyrektorem DOW NFZ

2019-11-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ we Wrocławiu informuje, że 4 listopada 2019 r. Minister Zdrowia powołał pana Zbigniewa Terka na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego...

WAG.261.2.4.2019 - Zaproszenie do składania ofert

2019-10-31
Dostawa kopert i papieru firmowego...

Harmonogram postoju dentobusu 01 – 30.11.2019 r.

2019-10-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w listopadzie dentobus odwiedzi Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Siodle w powiecie wałbrzyskim oraz Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościus...