logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za marzec 2020

2020-03-31
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za marzec 2020 w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425,...

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 01.04.2020 r.

2020-03-27
W związku z wprowadzeniem od 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV 2, Centrala NFZ informuje, że po 1 kwietnia 202...

Placówki stomatologiczne udzielające świadczeń zdrowotnych

2020-03-25
Wykaz placówek stomatologicznych udzielających świadczeń zdrowotnych w województwie dolnośląskim. Wykaz z dnia 25.03.2020 r....

Wykaz placówek AOS, które zgłosiły czasową przerwę w udzielaniu świadczeń zdrowotnych

2020-03-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ podaje wykaz przychodni AOS ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w województwie dolnośląskim, które zgłosiły czasową przerwę w udzielaniu świadczeń zdrowotnych....

Aktualności Centrali NFZ-przekazywanie poprzez eWUŚ informacji o kwarantannie

2020-03-25
W związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna przekazywanie informacji o o...

Komunikat dla twórców oprogramowania w związku z przekazywaniem w systemie eWUŚ informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej

2020-03-24
W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień...

Komunikat dla świadczeniodawców składających wnioski o indywidualne rozliczenie świadczeń

2020-03-24
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 marca 2020 roku, dotyczącego załatwiania spraw w DOW NFZ za pośrednictwem poczty elektronicznej, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informu...

Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

2020-03-24
W związku ze wzrostem ryzyka zarażeniem wirusem SARS CoV2 oraz z yfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID 19 w Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeu...

Wydłużenie terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy - w trybie ambulatoryjnym.

2020-03-24
W sprawie umożliwienia wydłużenia terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy w trybie ambulatoryjnym, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, proszę o...

Ważne! Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2020-03-24
Centrala NFZ przypomina 1.na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177 2019 D...

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych.

2020-03-21
W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 r. stopniowe ograniczanie przyjęć, a od 30 marca br. wstrzymanie przyjęć pac...

Komunikat do świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie lecznictwo uzdrowiskowe

2020-03-21
Przepis § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. 2020, poz. 491 , czasowo ograniczył dz...

WAŻNE (dotyczy ŚWIADCZENIODAWCÓW) – załatwianie spraw w NFZ poprzez pocztę elektroniczną (AKTUALIZACJA)

2020-03-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje wszystkich Świadczeniodawców do załatwiania spraw z DOW NFZ oraz przekazywania korespondencji drogą elektroniczną. Od dnia 23...

Informacja dla świadczeniodawców realizujących świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych

2020-03-18
W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz zgłoszeniami od świadczeniodawców realizujących świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Fun...

Zasady uruchamiana zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2020-03-18
1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych cho...

Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2020r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

2020-03-18
Komunikat w sprawie warunków udzielenia i rozliczania w 2020r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej...

Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

2020-03-17
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów...

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2020-03-17
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD 19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach, Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad...

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2020-03-17
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD 19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby m...

2020-03-16
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań nr 01 20 000055 PDT 17 1 17.9250.031.08 03 · z dnia 2...