logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Ważne informacje

Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z DOW NFZ. EKUZ, zlecenie, wniosek załatw sprawę korespondencyjnie!

2020-03-12
W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, zachęca do załatwiania większości spraw drogą korespondencyjną lub online. Bardzo...

Informacja w sprawie Punktu Obsługi DOW NFZ w Głogowie

2020-03-13
Szanowni Państwo, w związku ze wzrostem zagrożenia zachorowań na choroby wirusowe i grypopodobne, w tym także możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa, dla bezpieczeństwa Państwa oraz Pracownik...

WAŻNE (dotyczy ŚWIADCZENIODAWCÓW) – załatwianie spraw w NFZ poprzez pocztę elektroniczną (AKTUALIZACJA)

2020-03-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje wszystkich Świadczeniodawców do załatwiania spraw z DOW NFZ oraz przekazywania korespondencji drogą elektroniczną. Od dnia 23...

Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID-19

2020-03-24
W związku ze wzrostem ryzyka zarażeniem wirusem SARS CoV2 oraz z yfikowanymi przypadkami zachorowań na COVID 19 w Polsce w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów eksperci Krajowej Izby Fizjoterapeu...

Komunikat dla twórców oprogramowania w związku z przekazywaniem w systemie eWUŚ informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej

2020-03-24
W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej

2020-03-15
W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD 19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyję...

dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe i chemioterapię

2020-03-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki przekazuje w załączniku Komunikat Ministra Zdrowia zawierający rekomendacje dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu programów lekowych i chemioterapii, w zwi...

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO

2020-03-03
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rod...

Zasady uruchamiana zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez Dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

2020-03-18
1. Zespoły transportu sanitarnego, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych cho...

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych.

2020-03-21
W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 r. stopniowe ograniczanie przyjęć, a od 30 marca br. wstrzymanie przyjęć pac...

Wydłużenie terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy - w trybie ambulatoryjnym.

2020-03-24
W sprawie umożliwienia wydłużenia terminu kontrolnej porady specjalistycznej po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy w trybie ambulatoryjnym, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, proszę o...