logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Kontynuujemy event BEZPIECZNE WAKACJE

2022-06-30
Już w piątek, 1 lipca, w godzinach 10.00 13.00 zapraszamy wszystkich do sali obsługi klientów we Wrocławiu przy ul. Traugutta 55 na kolejny event z cyklu Bezpieczne Wakacje Tym razem kontynuujemy tema...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za czerwiec 2022r.

2022-06-30
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za czerwiec 2022 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79...

Informacja dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych do NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jan Wolańczyk ul. Wałbrzyska 2 lok.1, 58-330 Jedlina Zdrój

2022-06-30
Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2022 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jan Wolańczyk, ul. Wałbrzyska 2...

wag.261.3.8.2022 - Ogłoszenie o przetargu tryb podstawowy

2022-06-30
Dostawa depozytorów kluczy do budynków Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ...

Harmonogram postoju dentobusu na terenie województwa dolnośląskiego w lipcu 2022 r.

2022-06-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia w załączeniu harmonogram postoju dentobusu w lipcu 2022 r. Świadczenia udzielane są przez świadczeniodawcę DIRECTMEDIC Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławi...

Przerwa w działaniu systemów

2022-06-29
Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia istotnych prac serwisowych w najbliższy weekend tj. od dnia 01.07.2022 od godziny 20.00 do dnia 02.07.2022 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w...

Harmonogram postoju mammobusów w lipcu 2022 r.

2022-06-28
Zapraszamy panie w wieku 50 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. W lipcu mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku poniższe powiaty. Powiat dzierżoniowski 12 lipca...

WAG.261.78.2022 - Zaproszenie do składania ofert

2022-06-27
Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w budynku przy ul. Dawida 2 6 we Wrocławiu...

Uchwały Rady DOW NFZ z dnia 24.06.2022 r.

2022-06-27
W dniu 24 czerwca 2022 r. Rada DOW NFZ podjęła Uchwałę Nr 3 2022 V w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023....

Posiedzenie Rady DOW NFZ w dniu 24.06.2022 r.

2022-06-27
W dniu 24 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.Rozpatrzenie informacji Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału W...

Uwaga na próby wyłudzenia danych osobowych pacjentów

2022-06-24
Kolejny raz docierają do nas niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia l...

Event pod hasłem: BEZPIECZNE WAKACJE

2022-06-22
29 czerwca przy sali obsługi klientów we Wrocławiu przy ul. Traugutta 55, w godzinach 10 00 14 00 odbędzie się wydarzenie prozdrowotne pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”. Podczas eventu będzie można wyko...

Komunikat przypominający w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2022-06-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypomina, że, zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ...

WAG.261.1.90.2022 - Zaproszenie do składania ofert

2022-06-22
Nadzór Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budynku Delegatury w Jeleniej Górze...

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

2022-06-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 01 22 000099 PSY 04 1 04.1740.007.02 01 prowadzonego w sprawie...

Badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą - wydłużenie terminu

2022-06-15
Informujemy, iż w odpowiedzi na liczne prośby ze strony podmiotów do dnia 24 czerwca 2022 r. przedłużony został termin przesyłania do Centrum e Zdrowia CeZ wypełnionego formularza ankietowego dot. b...

Uchwały Rady DOW NFZ z dnia 09.06.2022 r.

2022-06-10
W dniu 9 czerwca 2022 r. Rada DOW NFZ podjęła Uchwałę Nr 1 2022 V w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2...

Posiedzenie Rady DOW NFZ w dniu 09.06.2022 r.

2022-06-10
W dniu 9 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ z następującym porządkiem obrad Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ z dnia 15 mar...

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o pozyskaniu danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych oraz do realizacji innych zadań ustawowych

2022-06-07
Prezes AOTMiT zwraca się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych dotyczących realizacji świadczeni...

Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej jednostek rozliczeniowych w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

2022-05-31
W ogłoszonych 30 maja 2022 roku postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2022 i w latach następnych w rodzaju leczenie szpitalne w...