logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Bieżące informacje

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja lecznicza.

2023-02-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 2 lutego 2023 roku ogłoszono poniższe postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki...

NFZ01-WAG.2162.1.2023 - Zaproszenie do składania ofert

2023-02-01
Sprzątanie POK Głogów...

WAŻNE: zmiana terminu końcowego rozliczenia szczepień COVID udzielonych do 30 września 2022 roku.

2023-02-01
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 16 listopada 2022r. informujemy, że zmianie ulega termin przekazania dokumentów rozliczeniowych za szczepienia Covid udzielone do 30 września 2022r. Termin złożenia d...

Harmonogram postoju mammobusów w lutym 2023 r.

2023-02-01
Zapraszamy panie w wieku 50 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. W lutym mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku poniższe powiaty Powiat dzierżoniowski20 lutego –...

NFZ zmienił plan finansowy. Większy ryczałt dla szpitali, więcej środków na opiekę paliatywną i hospicyjną

2023-01-31
NFZ zmienił plan finansowy. Większy ryczałt dla szpitali, więcej środków na opiekę paliatywną i hospicyjnąFilip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomił ponad 3,6 mld zł z funduszu zapasow...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za styczeń 2023r.

2023-01-31
Informujemy, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za styczeń 2023 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 433, 071 79 79 426, 071...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne

2023-01-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 26 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone następujące postępowanie prowadzone w trybie rokowań, poprzedzające zawarcie umowy o udzi...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W ZAKRESIE KOC II/III, DOK, KO-CZR NA ROK 2023

2023-01-25
Kod postępowania 01 23 000043 SOK 11 6 11.1450.100.02 06 01 23 000042 SOK 11 7 11.1450.200.02 06 01 23 000041 SOK 11 8 11.1450.300.02 06 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Adr...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od października 2022 roku do grudnia 2022 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2023-01-23
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od października 2022 roku do grudnia 2022 roku w ramach realiz...

Komunikat dotyczący zmian słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2023-01-17
Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz...

NFZ będzie płacił więcej za pobyt w szpitalu

2023-01-17
Od lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu.Chodzi o stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu w placówce....

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

2023-01-17
Zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysok...

Harmonogram postoju mammobusów w styczniu 2023 r.

2023-01-11
Zapraszamy panie w wieku 50 69 lat na bezpłatną mammografię w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. W styczniu mammobusy odwiedzą na Dolnym Śląsku poniższe powiaty Powiat bolesławiecki13 styczni...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju świadczenia pielęgnacyjno - opiekuńcze

2023-01-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 10 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowo...

Anulowanie komunikatu pt. „Ważna informacja dotycząca końcowego terminu rozliczenia przeciwko grypie udzielonych do 31 grudnia 2022 roku.”

2023-01-10
Informujemy, że komunikat opublikowany w dniu 27.12.2022 r. dotyczący końcowego terminu rozliczenia szczepień przeciwko grypie udzielonych do 31 grudnia 2022 roku, zostaje anulowany z powodu uchylenia...

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2023-01-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 9 stycznia 2023 r. roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w r...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych na rok 2023

2023-01-09
Kod postępowania 01 23 pilotaż trombektomia PPZ 18 3Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2022 r., poz. 2561,...

Testy combo u lekarza rodzinnego. Za test i jego wykonanie zapłaci NFZ

2023-01-09
Poradnie POZ mogą wykonywać tzw. testy combo na NFZ, czyli testy trzy w jednym, które wskazują na zakażenie grypą typu A bądź B , koronawirusem lub wirusem RSV.Filip Nowak, prezes NFZ, podpisał zarzą...

Ważna informacja dotycząca terminu przekazania danych sprawozdawczych za rok 2022

2023-01-05
Przypominamy, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni OWU § 23 ust. 3 1. Dokumenty rozliczeniowe to rach...