logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy składania wniosków w sprawie bilansowania umów realizowanych w roku 2015 w rodzajach : AOS, SZP, STM, REH, PSY, SPO, OPH, SOK, PRO

2015-10-08

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że wnioski w sprawie bilansowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składać można w trybie §20 bądź §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008 Nr 81 poz. 484).

Jednocześnie DOW NFZ uprzejmie prosi o składanie wniosków dotyczących bilansowania umów zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2015 roku, w terminie do dnia 19.10.2015 r. Wnioski złożone we wskazanym wyżej terminie, rozpatrzone zostaną zgodnie z procedurami obowiązującymi w DOW NFZ.

Wnioski zgodne z formatem podanym w niżej opisanych wzorach, stanowią załączniki nr 1-2 do niniejszego komunikatu:

zgodnie z Załącznikiem nr 1 (wnioski na podstawie §20 OWU) – w przypadku przedstawiania propozycji zmiany polegającej na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za okres styczeń – wrzesień 2015 roku ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń;

zgodnie z Załącznikiem nr 2 (wnioski na podstawie §21 OWU) – w przypadku przedstawiania propozycji zmiany polegającej na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za okres styczeń – wrzesień 2015 roku ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń;

W przypadku złożenia wniosku dotyczącego jednocześnie więcej niż jednej z opisanych powyżej sytuacji, uprzejmie prosimy o zastosowanie odrębnych formularzy.

Łukasz Surowiec
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Załącznik nr1 - 40 kB
Załącznik nr2 - 40 kB