logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach umów z wyłączeniem umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz w rodzaju Leczenie Szpitalne- świadczenia wysokospecjalistyczne – ZMIANA.

2015-11-02

   

W nawiązaniu do komunikatów z dni 14 października oraz 21 października 2015r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu przedstawia ujednoliconą informację dotyczącą dokumentacji rozliczeniowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 września 2015 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne jest comiesięczne przekazywanie do DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

- nr 7 do Zarządzenia nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września  2015 roku dla zakresów świadczeń finansowanych przez NFZ określonych w załączniku nr 6 do niniejszego Zarządzenia (300 zł na etat),

- nr 8 do Zarządzenia nr 70/2015DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 roku. dla zakresów świadczeń finansowanych przez NFZ określonych w załączniku nr 7 do niniejszego Zarządzenia (100 zł na etat),

 

W treści faktura winna zawierać opis  „ z tytułu kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia OWU za miesiąc….. rok…..do umowy……..”

Oświadczenia winny być przekazane do DOW NFZ w formie pisemnej, w postaci papierowej bez względu na to czy faktura została przedłożona w formie papierowej czy też w postaci e-dokumentu.

 

Uwaga:   Wzorów oświadczeń nie należy modyfikować ani zmieniać ich treści.

W związku z powyższym komunikaty z dnia 14 października oraz 21 października 2015r. stają się nieaktualne.

 

 

W załączeniu:

wzór zał. nr 7.

wzór zał. nr 8.

komunikat z dnia 14.10.2015r.

komunikat z dnia 21.10.2015r.

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Pliki do pobrania
wzór zał.nr 7 - 197 kB
wzór zał.nr 8 - 244 kB
komunikat z dnia 14.10.2015r. - 360 kB
komunikat z dnia 21.10.2015r. - 336 kB