logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Propozycje DOW NFZ w sprawie ustalenia wartości umów na okres: od 01.01.2016 do 30.06.2016 w rodzaju RATOWNICTWO MEDYCZNE

2015-11-03

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki, dotyczące propozycji uzgodnień w odniesieniu do poziomu finansowania świadczeń na okres: od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 w rodzaju ratownictwo medyczne.

 

Integralną częścią protokołu jest:

·         Oświadczenie o realizacji świadczeń medycznych zgodnie z obowiązującymi w 2016 r. przepisami prawa (załącznik nr 1)

oraz

·         Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów (załącznik nr 2).

 

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną propozycji finansowych DOW NFZ oraz dostarczenie 1 egzemplarza protokołu wraz z załącznikami do DOW NFZ w terminie do dnia 09 listopada 2015 r.

 

W przypadku nie wyrażenia zgody na przedstawioną propozycję wartości umowy, odesłany protokół powinien zawierać uzasadnienie odmowy jej przyjęcia.

 

 

 

Telefony do kontaktu:

Tel.:71 79-79-468 lub 469

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  SRM