logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Protokoły uzgodnień w sprawie ustalenia wartości umowy na okres od 01.01.2016r do 30.06.2016r w rodzajach świadczeń: SPO, OPH, PRO, SOK

2015-11-03

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki, dotyczące propozycji finansowania świadczeń na okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyjątkiem zakresu 11.7220.001.12 – POZYTONOWA  TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET), dla którego propozycja finansowania obejmuje okres od 01.01.2016r. do31.12.2016r.).

 

Integralną częścią protokołu jest Oświadczenie o warunkach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w 2016 roku (załącznik nr 1) oraz Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów (załącznik nr 2).

 

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną propozycji finansowych DOW NFZ  na I półrocze 2016 roku oraz dostarczenie 2 egzemplarzy protokołów wraz z załącznikami do DOW NFZ w terminie do dnia 9 listopada 2015 r. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie wyrażenia zgody na przedstawioną propozycję wartości umowy, odesłany protokół  powinien  zawierać uzasadnienie odmowy jej przyjęcia.

 

W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików. Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2016”.

 

 

Telefony do kontaktu:

SPO, OPH – 71 7979213

PRO – 71 7979215

SOK - 71 7979269

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ

Pliki do pobrania
Instrukcja pobierania plików - 440 kB