logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Protokoły uzgodnień w sprawie ustalenia wartości umowy na okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w rodzajach świadczeń: AOS, LSZ, POZ-NPL

2015-11-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki, dotyczące propozycji uzgodnień w odniesieniu do poziomu finansowania świadczeń na okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, leczenie szpitalne ( z wyjątkiem umów 03/6 – świadczenia wysokospecjalistyczne, dla których propozycja finansowania obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.)

 

Integralną częścią protokołu jest Oświadczenie o warunkach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w 2015 roku(załącznik nr 1) oraz Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów (załącznik nr 2).

 

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną propozycji finansowych DOW NFZ oraz dostarczenie 2 egzemplarzy protokołów wraz z załącznikami do DOW NFZ w terminie do dnia 10 listopada 2015 r. Jednocześnie informujemy , iż w przypadku nie wyrażenia zgody na przedstawioną propozycję wartości umowy, odesłany protokół  powinien  zawierać uzasadnienie odmowy jej przyjęcia.

 

W odniesieniu do  świadczeń w zakresie POZ – Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, podpisane dwa egzemplarze propozycji finansowych DOW NFZ razem z wypełnionymi i podpisanymi oświadczeniami należy złożyć osobiście w pok. 307 III p. – budynek A, ul. Joannitów 6 we Wrocławiu, w terminie do 10 listopada 2015 r. w godzinach 8-16.

 

W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików. Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2016”.

 

 

Telefony do kontaktu:

AOS – 71 7979384

LSZ  – 71 7979338, 7979388

POZ/NPL – 71 7979440

Łukasz Surowiec
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Instrukcja pobierania plików - 440 kB