logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

eWUŚ

Dostęp do eWUŚ – ważne !!

2015-11-12

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z Zasadami korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców – usługa eWUŚ ważność wydanych upoważnień do korzystania z usługi eWUŚ, w zakresie niezbędnym do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ upływa po 3 latach od daty nadania uprawnień.

Aby zachować ciągłość działania systemu niezbędne jest złożenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy lub Portalu Personelu) wniosku o nadanie uprawnień „Administratora systemu eWUŚ”.

Ważne:  Złożenie nowego wniosku w przypadku aktywnych „Administratorów” będzie możliwe po wygaśnięciu lub w momencie ręcznego zablokowania ważności obecnie posiadanych uprawnień.

Zaakceptowanie wniosku po stronie NFZ spowoduje nadanie nowego uprawnienia oraz dalszą możliwość nadawania przez „Administratora”  uprawnień wybranym przez świadczeniodawcę „Operatorom”.

Większość obecnie funkcjonujących uprawnień nadawana była na przełomie lat 2012/2013. Tracą one ważność w najbliższym czasie.

Instrukcja nadawania dostępów do systemu eWUŚ dostępna jest pod adresem

http://www.nfz-opole.pl/gfx/nfz-opole/userfiles/_public/dla_swiadczeniodawcy/poz/instrukcja_20151106.pdf

Kontakt w sprawach dotyczących zatwierdzania wniosków: 071 79 79 079

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  eWUS