logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2015r.

2015-12-14

   

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) ostateczny termin rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2015 roku upływa 14 lutego 2016 roku, tj. w 45 dniu po upływie okresu rozliczeniowego. DOW NFZ planuje  wprowadzenie czasowej pełnej blokady importu i naliczania świadczeń za 2015 rok w terminie od 16 stycznia do 31 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych (w tym również wskazywanych w komunikatach zamieszczanych w Portalu Świadczeniodawcy)  zgodnie z §23 ust. 3 OWU.

Należy zaznaczyć, że nieterminowe i niepełne przekazywanie danych  wpływa bezpośrednio na wyniki analiz w zakresie zrealizowanych świadczeń przeprowadzonych przez DOW NFZ, co może mieć wpływ na ostateczny poziom umów w ramach środków finansowych planu roku 2015.

 

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych