logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2015 roku

2016-02-03

   

Nawiązując do komunikatu z dnia 14.12.2015 roku „w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2015r.” Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że z dniem 01.02.2016 roku zostały ustalone parametry umów umożliwiające pełną możliwość importu i naliczenia świadczeń wykonanych w 2015 roku.

            Jednocześnie, zgodnie z zapisami Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1400 z późn.zm.) przypominamy o ostatecznych terminach:

¸         do korygowania raportu statystycznego za świadczenia udzielone w 2015 roku (import sprawozdawczości), mijającym 9 lutego 2016 roku, tj. w 40 dniu po upływie okresu rozliczeniowego (§23 ust. 1),

¸         rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2015 roku, upływającym 14 lutego 2016 roku, tj. w 45 dniu po upływie okresu rozliczeniowego (§ 27 ust. 2).

 

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych