logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2015 roku

2016-02-15

   

Nawiązując do komunikatu z dnia 03.02.2016 roku „w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2015r.” oraz mając na uwadze przepisy KPA oraz KC Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu uprzejmie informuje, że ostatnim dniem na dokonanie rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2015 roku, o którym mowa w § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1400 z późn.zm.) jest poniedziałek 15. lutego 2016 roku.

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych