logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń - 2015 rok

2016-04-11

   

                Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu wstecznej weryfikacji kontrolnej rozliczeń umów obowiązujących w okresie rozliczeniowym - 2015 rok. W celu dokonania korekty rozliczeń, należy zastosować naliczenie w trybie korygowania oraz przekazać korektę raportu statystycznego (tylko usuwający, z uwzględnieniem uwagi do 50201078 poniżej). W trakcie generacji szablonów korekt mogą pojawić się przypadki naliczenia z przyczyn innych niż "02", czyli innych niż "pozycja negatywnie zweryfikowana" - takie przypadki nie są związane z weryfikacją rozliczeń (opis innych przyczyn korekty - strona 10 załącznika do zarządzenia nr 32/2014/DI Prezesa NFZ z 12 czerwca 2014 roku).

                Szczegółowe informacje o przyczynie negatywnej weryfikacji prezentowane są w kompleksowym przeglądzie wyników weryfikacji na Portalu Świadczeniodawcy.

                Stosowne czynności, wraz ze złożeniem korekty dokumentacji rozliczeniowej, należy przeprowadzić w terminie od 11 kwietnia do 11 maja 2016 roku. Po tym terminie DOW NFZ zastosuje kroki przewidziane § 28 ogólnych warunków umów (zał. do Dz.U.2015.0.1400 ze zm.).

 

                Dodatkowe informacje nt. weryfikacji:

 http://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;48448&des=1;2

 http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/sprawozdawczosc-elektroniczna/walidacje-i-weryfikacje/

 

 

Uwaga!!!

                W przypadku negatywnej weryfikacji o kodzie 50201078 (okres obowiązywania oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej został przekroczony) możliwa jest poprawa danych statystycznych powodujących negatywną weryfikację, bez generacji korekty dokumentacji rozliczeniowej. W przypadku takich świadczeń należy dokonać zmian w zakresie dat okresów finansowania, dla których jako dokument poświadczający prawo do świadczeń zostało wskazane oświadczenie, o którym mowa w art. 50.6 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U.2015.0.581 ze zm.), w taki sposób, aby spełnione były warunki opisane w art. 50.7a ww. ustawy (poprawa tylko danych statystycznych, bez przekazywania części rozliczeniowej).

                Poprawa danych statystycznych w opisany sposób możliwa jest pod warunkiem posiadania przez świadczeniodawcę odpowiedniej informacji o prawie świadczeniobiorcy do świadczeń w danym okresie (na podstawie eWUŚ, innych dokumentów, kopii innych dokumentów, innej potwierdzonej informacji o odpowiednim dokumencie potwierdzającym prawo do świadczeń). Zmiana tytułu prawa do świadczeń za dany okres może spowodować generację szablonu korekty z powodu "07" lub "06".

Joanna Waluchowska
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  Dział Weryfikacji Rozliczeń