logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat o ogłoszeniu postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2016 i w latach następnych w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

2016-05-16

   

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 maja 2016 roku Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej w roku 2016 i w latach następnych, w rodzaju: Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie,
nr 01-16-000103/SOK/11/5/11.1450.000.02/01 – w zakresie  koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC), na obszarze województwa dolnośląskiego.
Oferty należy składać w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ: 50-525 Wrocław, ul. Joannitów, w terminie do dnia 30 maja 2016 r.
Cena oczekiwana za punkt rozliczeniowy wynosi 11,50 PLN
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ we Wrocławiu, ul. Joannitów 6.
Ogłoszenie  opublikowane zostało na stronie internetowej Dolnośląskiego OW NFZ w Publikatorze Informacji o Postępowaniach na 2016 r. i na tablicy informacyjnej w siedzibie Oddziału.
Informujemy, iż na stronie
www.nfz-wroclaw.pl zamieszczona została instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym, zawierająca szczególne doprecyzowania w celu wyeliminowania ewentualnych błędnych interpretacji.

Łukasz Surowiec
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ

Pliki do pobrania
Instrukcja - 29 kB