logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy świadczeniodawców w zakresie AOS, REH, STM, PRO, OPH, ŚPO, LSZ, SOK, PSY.

2016-07-04

   

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie AOS, REH, STM, PRO, OPH, ŚPO, LSZ, SOK, PSY dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram- Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę na okres od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

W związku z aktualnie trwającym procesem aneksowania  umów wieloletnich, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz nr 3 „Wykaz Podwykonawców”.

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w załącznikach do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku (w tym np. niezgodności dotyczących personelu, sprzętu, harmonogramów oraz umów podwykonawczych) należy niezwłocznie skorygować wszelkie dane za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy i przekazać wnioskiem (Aneksowanie Umów) najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania ww. aneksu.

 

Po upływie tego terminu wnioski portalowe wprowadzające powyższe zmiany, będą akceptowane pod warunkiem zachowania terminu określonego w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015, poz.1400).

 

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ