logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej i rozliczających dodatkowe środki przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

2016-07-13

   

Wydział Ekonomiczno – Finansowy informuje, iż w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) za miesiące lipiec-sierpień 2016r., Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania w DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

- nr 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
16 października 2015 roku  (400 zł na etat).

       W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku, Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju POZ, w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń o których mowa w § 3 oraz § 4 w ust. 6 pkt 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej począwszy od miesiąca lipca 2016 roku zobowiązani są do składania w DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

- nr 6 do umowy POZ (stanowiącej załącznik nr 2 do w/w zarządzenia).

 

 

 

 

 

Załączniki do komunikatu:

- Załącznik nr 6 do umowy POZ

- Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 roku

Ewa Uciechowska
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Pliki do pobrania
Załącznik nr 6 do umowy POZ - 27 kB
Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 roku - 20 kB