logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zaopatrzenie ortopedyczne

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAWIERANIA UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2016

2016-08-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.09.2016 – 30.06.2017r

01-16-000172/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6 – zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
01-16-000173/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6 – zaopatrzenie w środki pomocnicze
01-16-000174/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6 – zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
01-16-000175/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6 – zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu
 
Aplikacja ofertowa została umieszczona na stronie internetowej www.nfz-wroclaw.pl ([Dla Świadczeniodawcy] > [Kontraktowanie 2016] > [Aplikacje]). Definicje postępowań dla poszczególnych zakresów świadczeń należy pobrać z Portalu Świadczeniodawcy z pola [Zaopatrzenie Ortopedyczne] > pokaż więcej ... > [Informator o postępowaniach na rok 2016].
 
Świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć z DOW NFZ umowy obowiązujące od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r. proszeni są o złożenie wniosków o umowę do dnia 10  sierpnia  2016 r. do godziny 16-tej w tym dniu. Wniosek (wnioski) o zawarcie umowy w terminach późniejszych należy złożyć do 10. dnia każdego miesiąca do godz. 16-tej w tym dniu, co będzie podstawą do rozpatrzenia wniosku (wniosków) pod kątem umowy obowiązującej od 1. dnia następnego miesiąca kalendarzowego do 30.06.2017 r.
 
Warunkiem przygotowania wniosku o umowę jest rejestracja na Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie posiadają dostępu na Portal Świadczeniodawcy (nie otrzymały kodu Świadczeniodawcy), powinny dokonać rejestracji na stronie www.nfz-wroclaw.pl ([Dla Świadczeniodawcy] > [Systemy informatyczne] > [Portal Świadczeniodawcy]) oraz zawrzeć z DOW NFZ umowę upoważniającą do korzystania z Portalu.
 
Wnioskodawca w Portalu Świadczeniodawcy w zakresie Portalu Potencjału zobowiązany jest do wprowadzenia danych w celu przygotowania profilu ofertowego, który po wyeksportowaniu będzie mógł być zaimportowany do aplikacji ofertowej. System SOP dostępny jest po zalogowaniu się na Portal Świadczeniodawcy. Dokładna instrukcja obsługi SOP dostępna jest na stronie internetowej www.nfz-wroclaw.pl ([Dla Świadczeniodawcy] > [Systemy informatyczne > [Portal Świadczeniodawcy]).

Dalsze postępowanie zostało opisane w programie ofertowym w zakładce „Pomoc”.

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych