logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dot. zmian warunków finansowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: AOS, SZP, PSY, REH, STM, PRO, SOK, SPO i OPH

2016-08-18

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zakończeniu analizy realizacji świadczeń po II kwartale 2016 roku.

Na podstawie powyższej analizy oraz wniosków złożonych przez Świadczeniodawców na podstawie §20, §21 oraz §43 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przedstawiono propozycje zmian finansowych w umowach. Propozycje zmian dotyczą przesunięć środków finansowych pomiędzy zakresami oraz zwiększeń wartości kontraktów w zakresach uznanych za priorytetowe wg przyjętych zasad jednakowych dla wszystkich Świadczeniodawców w odniesieniu do każdego z rodzajów świadczeń.

Szczegółowe zestawienia dotyczące zmian w umowach zostaną zamieszczone w Portalu Świadczeniodawcy w plikach dedykowanych (folder „2016”).

Jednocześnie DOW NFZ informuje, że brak plików dedykowanych dotyczących w/w propozycji oznacza, że Świadczeniodawcy nie zaproponowano zmian warunków finansowych umowy. Kolejna analiza realizacji świadczeń zostanie przeprowadzona po rozliczeniu III kwartału 2016 r.

Łukasz Surowiec
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ