logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy możliwości składania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, zatrudnionych u świadczeniodawcy, związanych ze wzrostem wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

2016-10-25

   

Zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Ministra Zdrowia dotyczącymi możliwości składania informacji o liczbie pielęgniarek i położnych, zatrudnionych u świadczeniodawcy, związanych ze wzrostem wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje:

W § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej „rozporządzeniem", wskazano, ze świadczeniodawca informację za rok 2016 o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, przekaże do Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 14 sierpnia 2016 r.

Biorąc pod uwagę w szczególności cel ww. rozporządzenia, którym jest przekazanie środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych i w rezultacie wzrost tych wynagrodzeń, oraz fakt, że przekazanie danych odnośnie liczby pielęgniarek ma najistotniejsze znaczenie dla przekazania tych środków finansowych świadczeniodawcom, należy uznać, ze możliwe jest przekazanie powyższych informacji w terminie późniejszym niż określony w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia. Jednocześnie mając na uwadze konieczność zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie w sposób zapewniający średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia od dnia 1 września 2016r, należy przyjąć, że ostateczny termin uzyskania przez Fundusz przedmiotowych danych nie powinien być dłuższy niż 31 października 2016 r.

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ