logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aneksowanie wszystkich umów wieloletnich na rok 2017 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

2016-10-28

   

W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, a w następstwie przygotowania umów, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności zaktualizowania i zweryfikowania danych w Portalu Świadczeniodawcy.

 

Wszystkie dokonane zmiany potencjału należy przekazać w formie wniosku za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy najpóźniej do dnia 16.11.2016r. 

 

Jednocześnie informujemy, że umowy na I półrocze 2017 roku  w momencie ich utworzenia zawierać będą stan potencjału określony na dzień 16.11.2016r. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zgłoszenie wszelkich zmian do umów (załącznik harmonogram-zasoby, wykaz podwykonawców) w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej. Przesyłane przez Państwa wnioski za pomocą Portalu Potencjału po dniu 16.11.2016r. wymagać będą ponownego zgłoszenia tych zmian w stosunku do nowych umów na I półrocze 2017 roku po ich podpisaniu przez świadczeniodawców.

 

W zakresie dostępności komórek organizacyjnych, profili medycznych, dostępnego personelu oraz zasobów należy pamiętać również o konieczności pozostawienia pola „data do” pustego (bezterminowo) bądź większego niż 01.01.2017r.

 

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało brakiem poprawnych danych w przygotowanych dla Państwa umowach na 2017 rok.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności sprawdzenia załączników „harmonogram-zasoby” oraz  „wykaz podwykonawców” na I półrocze 2017r. w momencie ich podpisywania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy dokonać niezbędnych zmian za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy (30 dni od dnia podpisania w/w umowy) na I półrocze 2017r. Wnioski przekazane do DOW NFZ po wskazanym terminie zostaną zweryfikowane negatywnie.

 

 

Kontakt w sprawie:

 

POZ (NPL) – 71/79-79-440; 71/79-79-416; 71/79-79-421

AOS – 71/79-79-238; 71/79-79-372

LSZ – 71/79-79-291; 71/79-79-305

PSY – 71/79-79-253

REH – 71/79-79-408; 71/79-79-411

STM – 71/79-79-411

PRO – 71/79-79-408

SOK – 71/79-79-253

ŚPO – 71/79-79-284

OPH – 71/79-79-284

Genowefa Ulman
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ