logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Propozycje DOW NFZ w sprawie ustalenia wartości umów na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach świadczeń: POZ(NPL), AOS, LSZ, PSY, REH, STM, PRO, SOK, SPO, OPH

2016-10-31

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki, dotyczące propozycji DOW NFZ w sprawie ustalenia wartości umowy na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. w rodzajach: Podstawowa Opieka Zdrowotna (w zakresie: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna), Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Leczenie Szpitalne (typ umowy: 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 03/5), Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień, Rehabilitacja Lecznicza, Leczenie Stomatologiczne, Profilaktyczne Programy Zdrowotne, Świadczenia  Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie, Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, Opieka paliatywna i hospicyjna oraz na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w rodzaju Leczenie Szpitalne (typ umowy 03/6).

 

Integralną częścią protokołu jest Oświadczenie o warunkach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 roku (załącznik nr 1) oraz Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów (załącznik nr 2).

 

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną propozycji finansowych DOW NFZ  na kolejny okres rozliczeniowy oraz dostarczenie 1 egzemplarza propozycji wraz z załącznikami do DOW NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 r. w odniesieniu do rodzajów: POZ, AOS, PSY, REH, STM, PRO, SOK, SPO, OPH oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2016 r. w odniesieniu do rodzaju LSZ.  

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie wyrażenia zgody na przedstawioną propozycję wartości umowy, odesłany protokół  powinien  zawierać uzasadnienie odmowy jej przyjęcia.

 

 

Telefony do kontaktu:

POZ – 71 7979440, 421, 416

AOS – 71 7979384

LSZ – 71 7979338, 388

PSY – 71 7979279

REH - 71 7979239

STM – 71 7979383

PRO – 71 7979215

SOK – 71 7979269

SPO/OPH – 71 7979213

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  WSOZ

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 - 26 kB
Załącznik nr 2 - 25 kB