logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2016 r.

2016-12-02

   

DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 poz. 1146) ostateczny termin rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2016 roku upływa 14 lutego 2017 roku, tj. w 45 dniu po upływie okresu rozliczeniowego.

W związku z koniecznością dokonania przez DOW NFZ analiz w zakresie zrealizowanych świadczeń w terminie od 14 stycznia do 27 stycznia 2017 r. zaplanowane jest  wprowadzenie czasowej pełnej blokady importu i naliczania świadczeń za  2016 rok.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych zgodnie z § 23 ust. 3 OWU tj. do 10 stycznia 2017 r.
Należy zaznaczyć, że nieterminowe i niepełne przekazywanie danych  wpływa bezpośrednio na wyniki analiz przeprowadzonych przez DOW NFZ, co może mieć wpływ na ostateczny poziom umów w ramach środków finansowych planu roku 2016.

Uwaga: powyższą czasową blokadą nie zostaną objęte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ratownictwa Medycznego, Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego, Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przypominamy o ostatecznych terminach:
- do korygowania raportu statystycznego za świadczenia udzielone w 2016 roku (import sprawozdawczości), mijającym 9 lutego 2017 roku, tj. w 40 dniu po upływie okresu rozliczeniowego (§ 23 ust. 1),
- rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2016 roku, upływającym 14 lutego 2017 roku, tj. w 45 dniu po upływie okresu rozliczeniowego (§ 27 ust. 2).

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych