logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rozliczenia - komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2016r.

2016-12-28

   

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 02.12.2016r. DOW NFZ przypomina, że w terminie od 14 stycznia do 27 stycznia 2017r. zaplanowane jest  wprowadzenie czasowej pełnej blokady importu i naliczania świadczeń za 2016 rok. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o złożenie dokumentów rozliczeniowych  za świadczenia wykonanew miesiącu grudniu i ewentualnych korekt do poprzednich okresów sprawozdawczych do 10 stycznia 2017r.

Powyższą czasową blokadą nie zostaną objęte umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ratownictwa Medycznego, Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego, Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

 

Jednocześnie przypominamy9 lutego 2017r. mija termin do korygowania raportu statystycznego za świadczenia udzielone w 2016 roku (import sprawozdawczości)¸ natomiast  ostateczny termin rozliczenia zakontraktowanych świadczeń w 2016 roku upływa 14 lutego 2017 roku.

 

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych