logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

PRZYPOMNIENIE Pierwszy Wolny Termin- ZASADY

2016-12-29

   

W związku z często powtarzającymi się błędami w zakresie sporządzania raportów o Pierwszym Wolnym Terminie (PWT), przypominamy, że informacja o PWT powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia pracy i przekazana do DOW NFZ najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następnego tygodnia.

Oznacza to, że:

- jeśli zgodnie z obowiązującym harmonogramem, świadczenia realizowane są w danej poradni od poniedziałku do piątku – to

DATA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI O PWT POWINNA PRZYPADAĆ NA KAŻDY PIĄTEK TYGODNIA.

Z kolei przekazanie raportu do DOW NFZ powinno nastąpić najpóźniej w poniedziałek.

Przypominamy również, że PWT musi być wyznaczony na dzień, w którym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem czasu pracy komórki organizacyjnej, są udzielane świadczenia.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o ścisłe i niezawodne przestrzeganie obowiązujących zasad.

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2016.192 j.t.)

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ