logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący podpisywania aneksów wprowadzających zapisy zarządzenia 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ do umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na rok 2016

2016-12-29

   

 

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że trwa podpisywanie aneksów wprowadzających zapisy zarządzenia dotyczące zmiany stawki w produkcie pielęgniarka szkolna od dnia 1 września 2016 r. do umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Przypominamy wszystkim świadczeniodawcom, którzy realizują ten zakres świadczeń, że aneksy muszą być podpisane do dnia 30 grudnia 2016 r., brak podpisanego aneksu uniemożliwi bowiem złożenie rachunku za miesiąc grudzień.

  

 

1.     ze Świadczeniodawcami (kod 31(…)) oraz (kod 32(…),33(…),34(…))  podpisującymi dokumenty w siedzibie Oddziału we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, w pokoju 108  w godz. od 8.00 do 16.00,

2.    ze Świadczeniodawcami (kod 32) z dawnego woj. wałbrzyskiego w Delegaturze
w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20 w godz. od 08.00 do16.00,

3.    ze Świadczeniodawcami (kod 33) z dawnego woj. legnickiego w Delegaturze
w Legnicy, ul. Jana Pawła II 7 w godz. od 08.00 do16.00,

4.    ze Świadczeniodawcami (kod 34) z dawnego woj. jeleniogórskiego
w Delegaturze w Jeleniej Górze, ul. Wolności 12 w godz. od 8.00 do16.00.

 

Do podpisania aneksów zapraszamy osoby reprezentujące Świadczeniodawców,
lub osoby posiadające aktualne pełnomocnictwo do podpisania aneksu w ich imieniu.

 

Waldemar Pliński
Naczelnik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  tel. 79 79 222, 79 79 353, 79 79 429