logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy świadczeniodawców w zakresie AOS, REH, STM, PRO, OPH, ŚPO,LSZ, SOK, PSY.

2017-01-05

   

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie AOS, REH, STM, PRO, OPH, ŚPO, LSZ, SOK, PSY dotyczący weryfikacji załącznika numer 2 „Harmonogram- Zasoby” oraz załącznika numer 3 „Wykaz Podwykonawców” do aneksu przedłużającego umowę na okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

W związku z aktualnie trwającym procesem aneksowania  umów wieloletnich, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz nr 3 „Wykaz Podwykonawców”.

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w załącznikach do aneksu przedłużającego umowę od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, (w szczególności niezgodności dotyczących personelu, sprzętu, harmonogramów, profili medycznych oraz umów podwykonawczych) należy niezwłocznie skorygować wszelkie dane za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy i przekazać wnioskiem aneksowym (Portal Świadczeniodawcy - Moje pełne dane- Aneksowanie umów) najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania ww. aneksu.

 

Po upływie tego terminu wnioski portalowe wprowadzające powyższe zmiany, będą akceptowane pod warunkiem zachowania terminu określonego w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015, poz.1400).

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów :

 

AOS – 71/ 79 79 238, 284, 408

REH, PRO – 71/ 79 79 408

STM – 71/ 79 79 411

OPH, ŚPO – 71/ 79 79 284

LSZ – 71/ 79 79 305, 291

SOK, PSY – 71/ 79 79 253

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ