logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów wprowadzających jednolitą treści umów na rok 2017 w rodzaju POZ

2017-01-10

   

Komunikat dotyczący wprowadzenia jednolitej treści umów na rok 2017 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że trwa podpisywanie aneksów wprowadzających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

 

    Przypominamy,  że pliki z listami podopiecznych POZ/KAOS będą importowane/zaczytywane do SINFZ do 15 stycznia 2017 r. do godziny 24:00 dlatego  ostateczny termin podpisania dokumentu to 13 stycznia 2017 r.

 

Aneksy są podpisywane:

 

1.    ze Świadczeniodawcami (kod 31(…)) oraz (kod 32(…),33(…),34(…))  podpisującymi dokumenty w siedzibie Oddziału we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, w pokoju 108  w godz. od 8.00 do 16.00,

2.    ze Świadczeniodawcami (kod 32) z dawnego woj. wałbrzyskiego w Delegaturze
w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20 w godz. od 08.00 do16.00,

3.    ze Świadczeniodawcami (kod 33) z dawnego woj. legnickiego w Delegaturze
w Legnicy, ul. Jana Pawła II 7 w godz. od 08.00 do16.00,

4.    ze Świadczeniodawcami (kod 34) z dawnego woj. jeleniogórskiego
w Delegaturze w Jeleniej Górze, ul. Wolności 12 w godz. od 8.00 do16.00.

 

Do podpisania aneksu zapraszamy osoby reprezentujące podmiot leczniczy, lub osoby posiadające aktualne pełnomocnictwo do zawarcia umowy w jego imieniu.

 

Osoby te powinny posiadać:

-           pieczątkę imienną oraz firmową,

-           dowód osobisty

 

Przypominamy, że podpisanie aneksu jest warunkiem koniecznym do otrzymania  pliku elektronicznego umowy i złożenia terminowego rozliczenia za miesiąc styczeń.

Prosimy zatem wszystkich świadczeniodawców, którzy nie otrzymali pliku elektronicznego, pomimo podpisania dokumentu o pilny kontakt pod adresem e-mailowym: umowy@nfz-wroclaw.pl.

 

Dariusz Kłos
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  TEL. 7979 429