logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zmiana przepisów dotyczących osób posiadających uprawnienia do udzielania świadczeń poza kolejnością

2017-01-10

   

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) wprowadzająca zmiany w art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 ze zm.) Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozszerzeniu uległa grupa osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. osobami posiadającymi ww. uprawnienia są:

-         świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,

-         świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,

-         inwalidzi wojenni i wojskowi,

-         kombatanci/osoby represjonowane,

-         kobiety w ciąży,

-         świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

 

 

Podstawy prawne:

1)     art. 47 ust. 1a oraz art. 47c ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2016 r. poz.1793 ze zm.),

2)     art. 18 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (dz. U. poz. 1860),

Anna Żebranowicz
Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców
i Współpracy Międzynarodowej

  WSSiWM