logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

2017-04-11

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 z późn. zm.) informuje, że 11 kwietnia 2017 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne od 1 lipca 2017 r. i w latach następnych.


Termin składania ofert upływa z dniem 25 kwietnia 2017 r.

 

Cena oczekiwana zgodna komunikatem z dnia 25.10.2016 r. dotyczącym cen jednostek rozliczeniowych na rok 2017.


Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  WSOZ