logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna

2017-04-18

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 z późn. zm.) informuje, że 18 kwietnia 2017 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna od 1 lipca 2017 r. i w latach następnych.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 02.05.2017 r.

Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy.

 

 

 

 

KOD PRODUKTU

NAZWA PRODUKTU

OBSZAR KONTRAKTOWANIA

NAZWA OBSZARU KONTRAKTOWANIA

15.2180.027.02

ŚWIADCZENIA W  HOSPICJUM DOMOWYM

powiat

dzierżoniowski

15.2180.027.02

ŚWIADCZENIA W  HOSPICJUM DOMOWYM

powiat

lwówecki

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  WSOZ