logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie kontraktowania świadczeń w zakresie badania prenatalne (PRO)

2017-05-15

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) informuje, że 19 maja 2017 roku (piątek) o godzinie 10.30 w siedzibie DOW NFZ przy ulicy Joannitów 6 we Wrocławiu w gabinecie zastępcy dyrektora ds. medycznych (IIp., p. 212), odbędzie się krótkie spotkanie dotyczące kontraktowania świadczeń w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: Badania prenatalne.

 

W zebraniu weźmie udział dr n. med. Ryszard Ślęzak, konsultant dolnośląski w dziedzinie genetyki klinicznej.

 

Zgodnie z zapisem art. 9.  pkt 1) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia: „Art. 9. Konsultanci: wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta;” (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, Dz. U. 890.2017).

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ