logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Kontraktowanie 2017 - Ogłoszenia

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2017-05-22

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. poz. 1980 z późn. zm.) informuje, że 22 maja 2017 roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza od 1 października 2017 r. i w latach następnych w poniższych zakresach:

 

- 05.1310.209.02 - FIZJOTERAPIA DOMOWA

- 05.1300.207.02 - LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA

- 05.1310.208.02 - FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA

 

 

Cena oczekiwana zgodna z komunikatem z dnia 25.10.2016 r dotyczącym cen jednostek rozliczeniowych na rok 2017.

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 05.06.2017 r.

Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy.

Andrzej Oćwieja
Dyrektor DOW NFZ

  WSOZ