logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na kolejny okres rozliczeniowy– weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

2017-05-26

   

W związku z planowanym rozpoczęciem procesu aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, a w następstwie przygotowania umów, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności zaktualizowania i zweryfikowania danych w Portalu Świadczeniodawcy.

Wszystkie dokonane zmiany potencjału należy przekazać w formie wniosku za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy najpóźniej do dnia 31 maja 2017 roku, z zachowaniem terminu określonego w § 6 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przesyłane przez Państwa wnioski za pomocą Portalu Potencjału po dniu 31 maja 2017 roku wymagać będą ponownego zgłoszenia tych zmian w stosunku do nowych umów na kolejny okres rozliczeniowy po ich podpisaniu.

W zakresie dostępności komórek organizacyjnych, profili medycznych, dostępnego personelu oraz zasobów należy pamiętać również o konieczności pozostawienia pola „data do” pustego (bezterminowo) bądź większego niż 01.07.2017r.

Przypominamy również, że harmonogram profili medycznych musi być zgodny z harmonogramem dostępności komórki.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało brakiem poprawnych danych w przygotowanych dla Państwa umowach w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jednocześnie przypominamy o konieczności sprawdzenia załączników „harmonogram-zasoby” oraz „wykaz podwykonawców” na kolejny okres rozliczeniowy w momencie ich podpisywania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy dokonać niezbędnych zmian za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy (30 dni od dnia podpisania w/w umowy). Wnioski przekazane do DOW NFZ po wskazanym terminie zostaną odrzucone z uwagi na niezachowanie terminu określonego w § 6 ust. 2 cyt. powyżej Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:

 

AOS – 71/79-79-238

LSZ – 71/79-79-291; 71/79-79-305

PSY – 71/79-79-253

REH, STM  – 71/79-79-408

SOK – 71/79-79-253

 

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  WSOZ