logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

POZ

Analiza sprawozdawczości 2017r. umowa POZ - załącznik 3a

2017-06-05

   

 

 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że podczas przeprowadzonej analizy przesyłanych danych w ramach Załącznika nr 3a do umowy POZ/2017-Wykaz świadczeń POZ obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umów o udzielanie świadczeń Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ, Położnej POZ sprawozdawanych komunikatem XML typu „SWIAD” w okresie od stycznia do kwietnia 2017r. stwierdzono, iż wystąpiły niespójności/brak danych wymagające wyjaśnienia.

W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania danych ujętych w załączniku nr 3a w terminie do 16 czerwca 2017 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.

Wykaz świadczeniodawców został sporządzony na dzień 24.05.2017r.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433, (071) 79 79 387

 

Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki

  .

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców - 9 kB